Grækenland

Grækenland betegnes traditionelt i mange sammenhænge som Europas vugge. Tanker om demokrati, filosofi og videnskab kan tit føres tilbage til de store græske filosoffer i oldtiden. Idag er Grækenland et moderne demokrati, medlem af EU og NATO på linie med de fleste europæiske lande.

graekenland, græske billeder

Fakta om Grækenland

Kursiverede tal i parantes henviser til kilder, som står nederst på siden.

Emner i denne artikel omfatter blandt andet:

 • Befolkning, sprog, religion
 • Byer, regioner, økonomi
 • Geografi, fx beliggenhed, tidszone, øer, floder, have, bjerge m.m.
 • Styreform, flag, diverse informationer og transport
 • Turistattraktioner nederst på siden

 

graekenland, kort

Befolkning

11,2 mio. 85 indbyggere pr. km2. (4)

I World Fact Book er befolkningstallet estimeret til:

 • 10,7 mio. (juli 2009). (6)
 • 10. 8 mio. (juli 2016). (10)

Etniske grupper i Grækenland

Grækere, 98%. Andre 2%. (5)

Grækenland fører ingen statistik over etniske grupper. Derfor vides det ikke med sikkerhed hvor mange albansk-talende der bor i Grækenland osv. (6)

Mindretal i Grækenland

 • tyrkere
 • bulgarere
 • albanere
 • sigøjnere
 • makedonere
 • andre

Den største gruppe er albanere (500-700.000). (1) Antallet af albanere er antageligt faldet efter den græske økonomiske krise er indtrådt.

Illegale indvandrere udgør også en stor gruppe i Grækenland, måske i størrelsesordenen 300.000. Indvandrere fra forskellige lande udgør også en betydelig andel.

Sprog

Officielt sprog: Græsk.

Andre sprog i Grækenland ud over græsk:

 • rumænsk
 • tyrkisk
 • albansk
 • makedonsk

Kilde (5)

Græsktalende områder

Græsk er officielt sprog: 

 • Cypern
 • Grækenland

Græsk er ligeledes et af arbejdssprogene i EU.

Minoritetssprog

Græsk er officielt anerkendt minoritetssprog i flere lande, fx:

 • Albanien
 • Armenien
 • Italien
 • Rumanien
 • Tyrkiet
 • Ukraine
 • Ungarn
 • USA

Cirka 15. mio. mennesker taler græsk.

Der er også græsktalende samfund i Libanon (kristne og muslimske), Syrien og Tyrkiet (Pontus region, Nordøstlige Tyrkiet ud til Sortehavet). De græsktalende samfund i Tyrkiet blev ikke udvekslet efter den græsk-tyrkiske krig på grund af deres muslimske tilhørsforhold. 

Italien 

I SydItalien tales en græsk dialekt kaldet griko eller grico af nogle få tusinde mennesker på cirka 60.000. (17) Grækerne er efterkommere af oldtidens græske kolonister.

Griko tales af indbyggerne i cirka 18 landsbyer i henholdsvis Calibrien og Puglia samt en mindre gruppe på Sicilien. (14)

USA

Græsktalende i USA, cirka 305.000. (15)

Grækerne i USA har primært bosat sig i de nordøstlige stater. (16)

Grækerne er også udvandret i stort tal. Der bor op imod 5 mio. grækere i andre lande, primært vestlige lande. (1)

Religion

Hovedparten af den græske befolkningen hører til den græsk-ortodokse kirke.

 • Græsk ortodokse, 98%.
 • Muslimer 1,3%.
 • Andre 0,7% (5) og (6)

Protestantisme, katolisisme og græsk ortodoksi er de største grupperinger inden for den kristne tros rammer.

Fødselskirken i Bethlehem, Palæstina, administreres af tre trossamfund, nemlig den græsk-ortodokse kirke, den romersk katolske kirke og den armenske ortodokse kirke.

Græske byer

Hovedstad

Athen er Grækenlands hovedstad og landets største by. Athen er blandt andet kendt for Akropolis med de gamle templer (Parthenon m.fl.).

Athens indbyggertal:

 • 2011: 3.168.846 (11)

Byer i Grækenland

Andre byer: Indbyggertal  i parantes, minimum 100.000 indbyggere.

 • Patras (171.616),
 • Piræus (175.697)
 • Thessaloniki (1.099.598) (2)
 • Heraklion (134.000) (1)

Cirka 2/3 af befolkningen bor i byerne.

Regioner

Grækenland er opdelt i 13 administrative regioner, kaldet periferier. De 13 periferier er fordelt med 9 periferier på fastlandet og 4 øgrupper. Periferierne er underopdelt i 54 præfekturer. (4)

Periferier

 • Attika
 • Centralgrækenland
 • Centralmakedonien
 • Kreta
 • Østmakedonien og Thrakien
 • Epirus
 • Ioniske Øer
 • Nordægæiske Øer
 • Peloponnes
 • Sydægæiske Øer
 • Thessalien
 • Vestgrækenland
 • Vestmakedonien

Den græske munkestat

Grænsende til periferien Centralmakedonien findes en selvstyrende region, Athos, som er en munkestat under græsk overhøjhed. Munkestaten ligger på den østligste af de tre store “fingre”, som strækker sig ud i det Ægæiske Hav fra Halkidikí-halvøen. 

På halvøen ligger der 20 større klostre og 12 mindre munkefællesskaber. Området er en autonom teokratisk stat, som formelt blev etableret i år 963, Det er kun tilladt munke og mandlige besøgende at opholde sig på halvøen. Befolkningen tæller omkring 1400 mennesker.

Økonomi / BNP

BNI pr. indbygger ca. 13.000 EUR. Vækst i BNP pr. capita 3,7% (2007). (7)

Erhverv

Turistsektoren, skibsfart, industri samt handels- og finanssektoren driver den græske økonomi. Dertil kommer overførsler fra EU. (7)

Landbrug: 8%
Industri: 21 %
Service: 71%

Græsk økonomi domineres af handel, turisme og søfart. Turistsektoren udgør ca. 20% af økonomien og beskæfter ca. 1/5 af arbejdsstyrken. Sammenlignet med EU gennemsnittet er landbruget forholdsvis vigtigt i Grækenland. (1)

Grækenland er verdens største skibsfartsnation med 3.099 skibe på 1.000 BRT eller mere (13. dec. 2007) eller 18% af verdens samlede tonnage. Dette er dog lavere end rekorden på ca 5.000 græske skibe sidst i 1970’erne. (11)

Grækenland er blevet særdeles hårdt ramt af den økonomiske krise, og regeringen arbejder i 2010 med drastiske besparelser på de statslige budgetter.

Geografi, beliggenhed

Grækenland er beliggende i Sydeuropa, på den sydligste del af Balkan. Grækenland har grænser til landene Tyrkiet, Bulgarien, Makedonien og Albanien.

Kystlinien er på ca. 15.000 km, hvilket er det længste i Europa. (1)

I World Fact Book angives kystlinien til at være 13.676 km. (6)

Tidszone

CET (UTC+2), sommer CEST (UTC+3) (2)

Areal

131.957 km2 (Danmark 43.000 km2). (4) og (6)

Klima

Det græske klima er middelhavsklima med milde, regnfulde vintre og varme, tørre somre. Floderne tørrer ofte ud om sommeren.

Mod nord og og i de nordvestlige bjerge kan vintrene blive strenge med hård frost og sne.

Det meste af nedbøren falder om vinteren.

Landskab

Størstedelen af det græske fastland er bjergrigt. Pindosbjergene er en udløber af de Dinariske Alper som strækker sig mod sydøst fra den albanske grænse. Grænsende til Bulgarien ligger Rodopibjergene. Sletteland, lavtlandsområder findes blandt andet i det nordøstlige område vest for floden Maritsa (grænse til Tyrkiet).

Vegetationen er sparsom over store dele af det græske fastland. (5)

Bjerge

Næsten hele Grækenland er bjergrigt. Det højeste bjerg er Olympos på 2911 meter over havet. Pindosbjergene i vest har tinder på over 2500 meter. (1) og (3)

Vulkaner

Santorini er den kendteste vulkan i Grækenland. Vulkanudbruddet i 1640 f.kr. var ekstremt voldsomt og dette udbrud, hvor vulkanen styrtede sammen, kan være kilden til historien om Atlantis.

Santorini har siden været i udbrud flere gange, blandt andet var der et udbrud i år 197 f.kr. Siden 1950’erne har vulkanen været i ro, hvilket ikke udelukker fremtidig vulkansk aktivitet i området. (9)

Floder

Vigtigste flod er Evros/Maritsa der danner grænse til Tyrkiet. (1)

Det meste af nedbøren falder i vinterhalvåret, og det er ikke ualmindeligt, at floderne tørrer ud om sommeren.

Andre floder:

 • Alpheus, Peloponnes
 • Erymanthus, Peloponnes
 • Axios eller Vardar

Have

Grækenland omgives af Det Joniske Hav mod vest. I syd af Middelhavet og mod øst af Det Ægæiske Hav.

 • Det Joniske Hav
 • Middelhavet
 • Det Ægæiske Hav

Græske øer

Kreta, Rhodos, Kos, Samos, Santorini, Lesbos m.fl. Ialt er der mere inden 25.000 øer inden for den græske stats rammer. Mindre end 200 er beboede. (4)

Kreta – Grækenlands største ø

Kreta er Grækenlands største ø med et areal på 8.261 km2. (1)

Det er samtidig den femtestørste ø i Middelhavet og den sydligste græske ø i Ægæerhavet.

Faka om Kreta

 • Areal: 8.261 km2
 • Befolkningstal cirka 650.000
 • Befolkning: Græsk
 • Højeste bjerg: Ida: 2.456 meter over havet

Byer på Kreta 

 • Chania
 • Heraklion

Diverse informationer

Flag

Grækenlands flag er stribet i blåt og hvidt med et hvidt kors i blåt i venstre hjørne.

graeske-flag

Styreform

Republik. (4)

I Grækenland er der parlamentarisk demokrati.

Internationalt samarbejde

Grækenland deltager i det internationale samarbejde, fx

 • EU, medlem siden 1981
 • Nato
 • FN

Valuta

Euro.

Den lokale møntfod inden overgangen til Euro: Drachmer.

Ambassader og konsulater

Den danske ambassade i Athen: www.ambathen.um.dk. (7)

Internet

Nationalt topleveldomæne, .gr.

Telefonkode

+30

Kendingsbogstav på bil

GR

Luftfartøjsregistreringskode

SX

Transport

Bil

Der er motorvej fra Danmark til Grækenland, enten via Italien eller Balkanlandende. Tjek evt. www.trafikken.dk for vejarbejder m.m.

Tog

Tog fra Københavns hovedbanegård til Athen i Grækenland tager cirka — timer. Information om togforbindelser til Grækenland findes ved, at kontakte DSB, at tjekke hjemmesiden www.interrailnet.com eller www.rejseplanen.dk, hvor der er en online søgemaskine.

Interrail for unge som voksne gælder også Grækenland (DSB), prisen varierer alt afhængigt af hvor længe man vil rejse, information om interrail findes på www.interrail.net, www.interrailnet.com og www.dsb.dk.

Togselskaber: —

Jernbanenettet er begrænset i Grækenland, længde: 2548 km (Danmark ca. 2600 km, men Danmarks areal er kun en tredjedel af Grækenlands). (6)

Flyvetid

København – Athen, ca. 4 timer og et kvarter, afhængigt af tidspunkt. (8)

Turistattraktioner i Grækenland

Seværdigheder i Athen

I en storby som Athen med dets tusindårige historie, er der naturligvis et utal af seværdigheder, som man kan slå ned på, fx

 • Akropolis
 • Parthenontemplet på Akropolis
 • Dionysos teatret på Akropolis
 • Det Arkæologiske Nationalmuseum
 • Plaka, den historiske bydel i Athen
 • Det Byzantiske Museum

Seværdigheder i Thessaloniki

Thessaloniki er Grækenlands næststørste by med mere end 1 million indbyggere.

 • Byzantisk kunst
 • Byzantiske kirker
 • Det Arkæologiske Museum
 • Holocaust museum forventes åbnet i 2019
 • Det hvide tårn, Thessalonikis vartegn
 • Hagia Sofia i Thessalonoki, inspireret af Hagia Sofia i Konstantinopel (idag Istanbul)

“Thessaloniki er Grækenlands næststørste økonomiske, industrielle, kommercielle og politiske center og det største trafikcenter for resten af sydøsteuropa. Byen er kendt for sine festivaler, musik-, film- og teaterbegivenheder, som sammen med et levende kulturliv i det hele taget gør den til landets kulturelle hovedstad. Thessaloniki var i 1997 europæisk kulturhovedstad og i 2014 europæisk ungdomshovedstad” (13)

Kilder:

 1. Grækenland, Det Udenrigspolitiske Selskab, 2004. ISBN: 87-7879-339-4.
 2. Wikipedia, 19/11 2009.
 3. Gyldendals Tibinds Leksikon, 1978, ISBN 87-01-57221-0 (bind 4).
 4. Internetportalen Europa, en EU hjemmeside, data fra 19/11 2009:
  http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/greece/index_da.htm
 5. Geographica, 2003. ISBN: 3-8331-1213-1. Artiklen om Grækenland.
 6. World Fact Book, CIA, USA. Data fra 19/11 2009.
 7. Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk, data fra den 19/11 2009.
 8. SAS, data fra 19/11 2009.
 9. www.geologerne.dk
 10. World Fact Book, CIA, USA. Data fr den 6/3 2017
 11. Wikipedia, https://da.m.wikipedia.org/wiki/Grækenland, data 24/4 2017.
 12. Wikipedia, artiklen Greeks: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Greeks, data tilgået den 30/4 2017
 13. Wikipedia, artiklen Thessaloniki: https://da.wikipedia.org/wiki/Thessaloniki, data tilgået den 4/5 2017
 14. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Griko, tilgået den 12/5 2017.
 15. https://www.census.gov/prod/2013pubs/acs-22.pdf, tilgået den 12/5 2017.
 16. https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Greek_USC2000_PHS.svg#mw-jump-to-license
 17. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Greeks_in_Italy, tilgået den 12/5 2017

Denne artikel publiceredes 14. august 2104. Seneste revidering: 12/5 2017.