Norge

Udgivet den 14/8 2014 og senest revideret den 26/11 2017.

Fakta om Norge

(Kursiverede tal i parantes henviser til kilder, som står nederst på siden.)

Klima

Grundets landet størrelse og længde varierer det norske klima kraftigt fra egn til egn.

Styreform

Konstitutioonelt monarki med parlamentarisk demokrati.

Beliggenhed

Norge er beliggende i Nordeuropa Og udgør den vestlige del af Skandinavien. Landgrænse til Sverige, Finland og Rusland.

Landgrænsen til Sverige er 1619 km, Finland 727 km og Rusland 196 km.

Øer

Antallet af øer tælles i tusinder.

Svalbard

Svalbard er en norsk øgruppe i ishavet. 

Svalbard er en norsk øgruppe i Nordishavet og omfatter alle øer, holme og skær mellem 74 og 81 grader nordlig bredde og mellem 10 og 35 grader østlig længde.

Det samlede areal er på ca. 62.050 km².

Svalbrds største øer

 • Spitsbergen (39.000 km²)
 • Nordøstlandet (14.600 km²)
 • Edgeøen (5000 km²)
 • og længst mod syd Bjørneøen (178 km²)

Svalbards og Norges østligste pumkt

På Kræmerpynten på Kvitøya (682 km²) nordøst for Nordøstlandet, ligger det østligste punkt i Kongeriget Norge (33°31′05″ E). (5)

Jan Mayen

Jan Mayen er en norsk ø i det nordatlantiske. (4)

Beliggenhed

 • 600 kilometer nordøst for Island
 • 500 kilometer øst for Grønland.
 • Knap 1000 kilometer fra både den norske kyst og Svalbard.

Fakta om Jan Mayen

 • Længde Irak 53 km
 • Bredde varierer fra 2,5 til 15,8 km
 • Areal: 373 km2
 • Klima: Arktisk
 • Højde: Højeste punkt er vulkanen Beerenberg. Den er 2.277 meter høj.

Vulkan 

Vulkanen Beerenberg er den eneste aktive vulkan i Norge. Den er samtidig verdens nordligste aktive vulkan.

Der har været seks udbrud siden 1732, med det seneste udbrud i 1985. 

Areal

 385.252 km2 inklusiv Svalbard og Jan Mayen.

Befolkning

Befolkningstal

 • 5.085.582, estimeret juli 2013 (1)
 • 5.214.900, 2016 (2)

Etniske grupper

 • Nordmænd
 • Samere
 • Kvenerne
 • Jøder 
 • Skovfinner
 • Romaer

Samerne har traditionelt boet i det nordlige Norge, Sverige, Finland samt Rusland på Kolahalvøen.

Kvenerne er efterkommere efter finsktalende indvandrere til Nordnorge fra det 18. til det 20. århundrede. (2)

Religion

 Overvejende protestantisk.

Sprog

Det nordiske sprog norsk har to officielle skrevne former: Bokmål og nynorsk. Bokmål er mest udbredt.

Samisk og kvensk er begge uralske sprog. Kvensk tales kun af ganske gå mennesker i Norge. I Finland betragtes kvensk som dialekt af finsk.

Artikler i Sprogmuseet

 • http://sprogmuseet.dk/sproghistorie/norsk-sprog-1807-1820-del-1-af-2/
 • http://sprogmuseet.dk/sproghistorie/norsk-sprog-1807-1820-del-2-af-2/

Minoritetssprog

 • Kvensk/Finsk
 • Lule samisk
 • Nordsamisk
 • Østsamisk
 • Sydsamisk
 • Roma

Flere af de samiske sprog tales også i Sverige og Finland. (3)

Byer

Hovedstad

 Oslo er landets største by og hovedstad.

Oslo kommune har 666.759 innbyggere (jan. 2017). Sammen med ti nærliggende kommuner udgør det et sammenhængende storbyområde med 975 744 innbyggere (per 1. januar 2016).  Hele Stor-Osloregionen har 1.546.706 innbyggere (per 1. januar 2017). (6)

Andre byer

 • Bergen
 • Drammen
 • Frederikssund, Sarpsborg
 • Kristianssand
 • Porsgrunn, Skien
 • Stavanger
 • Trondhjem
 • Tromsøm
 • Tønsberg m.fl.

Regioner

Norge er inddelt i 19 amter også kaldet fylker.

Der var oprindeligt 20 fylker, hvoraf to byer, Bergen og Oslo, var selvstændige fylker. I 1972 blev Bergen og Hordaland lagt sammen til en fylke.

Flag:  

Internationalt samarbejde:

NATO, FN, Nordisk Råd.

Valuta: Norske kroner.

Ambassader og konsulater:

Økonomi/BNP

Norge regnes for at være blandt de rigeste lande i verden. Ligeledes er landets BNP pr. indbygger også et af de højeste i verden.

Erhverv

Erhverv omfatter blandt andet olieindustri, fiskeri og turisme.

Energisektoren i Norge leverer olie, gas og strøm i så store mængder, at den er med til, at bære Norges stærke økonomi. Strøm gennem vandkraft er en vigtig energileverandør.

Landbrugssektoren har kun begrænset betydning, hvilket skyldes landets nordlige placering og mangel på brugbar landbrugsjord. Landbruget støttes af den norske stat, med henblik på at store områder ikke affolkes.

Fiskeriet er en betydelig sektor i den norske økonomi og det har fiskeriet været det i århundreder. Der fiskes blandt andet store mængder torsk og sild.

Turismen – se mere nedenfor.

Internet: .no (Norge), .sj (Svalbard og Jan Mayen) og .bv (Bouvetøen). Tld’erne .sj og .bv hører officielt til Norge, men de er ikke taget i brug.

Telefonkode: +47

Kendingsbogstav på bil: N

Luftfartøjsregistreringskode: LN

Tidszone: CET (UTC+1), sommer CEST (UTC+2)

Landskab:

Bjerge

De højeste bjerge er

 • Galdhøpiggen
 • Glittertind
 • Storen (Store Skagastølstinde)
 • Store Styggedalstinde.

 

 • Snøhetta er det højeste bjerg udenfor Jotunheimen.

 

 • Vulkanen Beerenberg, 1732 moh.

Floder: 

Have: Skagerak, Nordsøen, Norskehavet og Barentshavet.

Den norske kystlinie udgør 83.000 km, når alle fjorde og øer medregnes.

 

Transport

Bil: 

Tog: 

Flyvetid

Flyvetiden fra København til Oslo cirka 1 time og ti minutter.

Flyvetiden fra København til Bergen cirka 1 time og tyve minutter.

Flyvetiden fea København til Tromsø i nord er cirka 5-7 timer.

Turistattraktioner

Norge er et populært rejsemål året rundt. I sommertdiden er der blandt andet gode vandremuligheder. I vintersæsonen er det skisport der trækker.

Rejsemål i Norge

 • Den gamle bydel i Bergen
 • Fiskeri
 • Midnatssol
 • Nordlys
 • Oslo
 • Skiløb i fjeldene
 • Stavkirker
 • Vandreture i fjeldene

Krydstogt turisme

Den lange norske kyst med de lange fjorde trækker hvert år krydstogtskibe nord på. Så langt mod nord, at passagererne kan se midnatssolen.

 

Kilder

 1. World Fact Book, CIA, USA.
 2. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Norge
 3. https://rm.coe.int/16806dc1e8, tilgået 14/5 2017
 4. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Mayen, tilgået den 30/10 2017
 5. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Svalbard, tilgået den 30/10 2017
 6. https://no.m.wikipedia.org/wiki/Oslo, tilgået den 30/10 2017.