Det tyske sprog

Udgivet den 12/2 2017, senest revideret 20/7 2017.

Denne artikel handler om det tyske sprog, det tyske sprogs udbredelse i Europa og resten af verden.

Det tyske sprog

Tysk er et blandt flere vestgermanske sprog. Tysk afleder størstedelen af sit ordforråd fra den germanske gren af den indoeuropæiske sprogfamilie.

Engelsk, nederlandsk, frisisk og afrikaans (Sydafrika) er også vestgermanske sprog. De nordiske sprog er nordgermanske sprog (dansk, svensk, norsk, islandsk og færøsk).

Sprogstamme

 • Indoeuropæisk
 • Germansk
 • Vestgermansk
 • Højtysk
 • Tysk

Tysk tales af

 • Ca. 105 millioner (som modersmål) (1)
 • Ca. 80 millioner (som fremmedsprog) (1)

Tysk er modersmål for omkring 100 millioner mennesker. Det er dermed et af de mest udbredte sprog i verden, i EU er tysk det mest udbredte sprog.

Kilder

 • https://da.m.wikipedia.org/wiki/Tysk_(sprog)

Dialekter

I det tyske sprogområde er der mange dialekter.

Variationen i tyske dialekter er betragtelig, og det ses ofte at det kun er nabodialekter, der kan forstå hinanden. Nogle dialekter er uforståelige for folk, der kun kender standardtysk. Alle tyske dialekter tilhører dog dialektkontinuumet mellem de højtyske og nedersaksiske sprog.” (2)

“Plattysk, nedertysk eller nedersaksisk (ISO 639-3: nds) er et germansk sprog. I daglig tale kaldes det “platt” og “plattdüütsch” (også “nedersaksisch” i den nederlandske del af sprogområdet). Det tilhører de vestgermanske sprog og kan sammen med højtysk, frisisk, nederlandsk og afrikaans siges at danne en samlet gruppe. … Sprogene har udviklet sig fra det gamle saksiske sprog. Derfor har plattysk mange ligheder med angelsaksisk og altså også med moderne nederlandsk, engelsk og Lowland scots.” (1)

 1. https://da.wikipedia.org/wiki/Plattysk, 19/2 2017
 2. https://da.wikipedia.org/wiki/Tysk_(sprog)#Dialekter, 19/ 2017

Alemán Coloniero

Tysk dialekt der primært tales i Colonio Tovar i Venezuela. Alemán Coloniero er en nedertysk / plattyak dialekt.

Læs mere om det tyske sprog i Venezuela nedenfor.

 1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Alemán_Coloniero

Küchendeutsch

Küchendeutsch er en tysk dialekt der tales i Namibia i Sydvestafrika.

Küchendeutsch (Engelsk: Namibian Black German eller NBG) tales af et mindretal på cirka 15.000 mennesker. Læs mere om det tyske sprog i Namibia nedenfor. (1)

 1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Küchendeutsch

Jenischefolket

Jenischefolket er et nomadefolk, som primært findes i Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Frankrig og Belgien.

Jenische er efterkommere af omrejsende tyske handelsfolk og navere, som i middelalderen af forskellige årsager blev tvunget til en nomadisk livsform. De blandede sig med omrejsende jødiske handelsmænd og romaer. Der opstod på den baggrund et eget folk, der kaldes jenischefolket.

Jenischefolket har sine egne skikke og ønsker ikke at blive forvekslet med romaerne, ligesom de også taler deres eget sprog: Jenischesproget, der regnes som en afart af tysk.

Foreninger for jenischefolket anslår, at der er omkring 35.000 jenische i Schweiz, 400.000 i Tyskland og 40.000 i Østrig. I Belgien talte man i 1990’erne omkring 7.000 omrejsende jenische, men antallet af fastboende er ukendt. (1)

Jenisch er i Schweiz er anerkendt sprog uden fast geografisk tilknytning. (2)

 1. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Jenischefolket, tilgået den 29/7 2017
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Jenische_Sprache, tilgået den 29/7 2017
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Jenische
 4. jenische.info

Jiddisch

Jiddisch er et germansk sprog med indslag af hebræisk, aramæisk og slaviske sprog.

Jiddisch er blandt andet i Holland anerkendt som et officielt sprog uden geografisk tilknytning. (1) (2)

 1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Netherlands, tilgået den 3/8 2017.
 2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/European_Charter_for_Regional_or_Minority_Languages, tilgået den 3/8 2017.

 

Grammatik

Tysk grammatik er noget særligt, hvilket denne video understreger, på en sjov og underfundig måde.

På germanske sprog kan man med navneord danne sammensatte ord. På dansk, tysk og flere andre germanske sprog skrives sammensatte ord på tysk i “lukket” form uden mellemrum mellem ordene – se videoen over for. Tysk tillader i teorien arbitrært lange sammensatte ord, fx Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz ( “oksekødsmærkningstilsynsopgaveoverdragelseslov”). Det længste tyske ord, der er blevet publiceret, er “Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft”, der består af 79 tegn. (1)

Læsbarhed og bekvemmelighed sætter grænser for brugen af sammensatte ord. Sammensatte ord med mere end tre eller fire navneord benyttes mest i humoristiske kontekster.

 1. https://da.wikipedia.org/wiki/Tysk_(sprog), 19/2 2017

Det tyske sprogs udbredelse i Europa

Officielt sprog

Tysk er officielt sprog i flere Europæiske lande og EU.

 • Tyskland
 • Østrig
 • Schweiz
 • Italien (Sydtyrol)
 • Liechtenstein
 • Luxemborg
 • Belgien
 • EU
 • Nordisk Råd

Tysk er anerkendt minoritetssprog i 12 lande, jævnfør det charter for beskyttelse af mindretalssprog. (1)

 • Armenien
 • Bosnien og Herzegovina
 • Danmark
 • Kroatien
 • Polen
 • Rumænien
 • Schweiz
 • Serbien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Tjekkiet
 • Ukraine
 • Ungarn

Tysk har officiel status i 4 områder:

 • Krahule/Blaufuß, Slovakiet Slovakiet (officielt kommunalt sprog)
 • Namibia Namibia (nationalsprog; officielt sprog 1984–90)[3]
 • Polen (fremmedsprog i flere kommuner)
 • Vatikanstaten Vatikanstaten (administrativt og kommandosprog for Schweizergarden)

Kilder

 1. European Charter for Regional or Minority Languages and their regional or minority language, shttps://rm.coe.int/16806dc1e8, tilgået den 10/5 2017
 2. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Tysk_(sprog)

Mindretalssprog i Europa

Tysk er mindretalssprog i en række europæiske lande.

 • Armenien
 • Belgien
 • Bosnien og Herzegovina
 • Danmark
 • Frankrig
 • Holland
 • Italien
 • Kroatien
 • Polen
 • Rumænien
 • Rusland
 • Schweiz
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Tjekkiet
 • Tyrkiet
 • Ungarn
 • Ukraine
 • Vatikanstaten (Svejtsergarden)

Tysk oversigtsartikel: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutschsprachige_Minderheiten

Belgien

Hollandsk eller flamsk og fransk er de to største sproggrupper i Belgien. Tysk tales i mindre områder i det østligste Belgien. Områder som tilfaldt Belgien med Versailler fredsaftalen efter første verdenskrig.

I det østlige Belgien er der altså en tysk befolkningsgruppe. Denne befolkningsgruppe bor delvist indenfor to områder, kantoner, hvor tysk er officielt sprog. De gule områder nedenfor hører til det område, hvor tysk er det administrative sprog. Det grønne hører under det område, hvor fransk er det administrative sprog. (1)

I de ni kommuner med tysktalende flertal er der faciliteter for fransktalende. I fem tilstødende kommuner med tysktalende mindretal er der principielt tyske faciliteter, der dog ikke altid efterleves i praksis. (4)

Eupen er det administrative centrum og den største by (19.338, jan. 2016) indbygger i i de tysktalende områder. (2)

I de tyske administrative områder boede der pr. 1/1 2016 76.645 personer. (3)

 

Det tyske sprog i Belgien - Tyske områder i Belgien

I det tyske sprog er der en underskov af dialekter. Det ses også i de belgiske områder.

I kantonen Eupen tales “Niederfränkischen (Limburgischen) und Ripuarischen”. Mens der i kanton St. Vith: tales en “Moselfränkischen  Ripuarischen” dialekt. Standardtysk anvendes på offentlige steder. (3)

 1. https://de.wikipedia.org/wiki/Ostbelgien
 2. https://de.wikipedia.org/wiki/Eupen
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutschsprachige_Gemeinschaft
 4. https://da.wikipedia.org/wiki/Belgien

Danmark

Det tyske mindretal betegner gruppen af tysksindede i Sønderjylland.

Mindretallet udgør antageligvis mellem 15.000 og 20.000 personer.

Græsen mellem Danmark og Tyskland blev fastlafågt ved en folkeafstemning i 1920. Grænsedragningen betyder, at der er et dansk mindretal syd ogngrænsen og et tysk mindretal nord for grænsen.

Frankrig

Den tysktalende sproggruppe i Frankrig er primært bosiddende i det østligste Frankrig, i Elsass og Lothringen samt Moselle. Områder der grænser op til Tyskland.

Ifølge Gyldendals Den Store Danske taler cirka 1,5 millioner franskmænd et af de tyske dialekter lorrainsk og alsacisk. (1) 

 • http://denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Sprog/Verdens_sprog/Frankrig_-_sprog

 

Holland

Hollandsk / nederlandsk er tæt beslægtet med plattysk.

Nedersaksisk og limburgsk danner et grænseområde til henholdsvis nedertysk og højtysk, og det kan diskuteres om de skal medregnes til de nederlandske dialekter. Nedersaksisk tales også på den anden side af grænsen, i Nordtyskland, hvor det kaldes nedertysk eller plattysk. Nedersaksisk og limburgsk er officielt anerkendt som regionalsprog. … Det nederlandsk-tyske dialektområde er således et kontinuum, hvor det ene sprog langsomt går over i det andet. I dag er varianterne på begge sider af grænsen naturligvis blevet præget af de nationale standardsprogs ordforråd, hvorfor sproggrænsen er blevet noget skarpere end før. Det tyske og det nederlandske rigssprog er separate sprog, …” (1)

 1. https://da.wikipedia.org/wiki/Nederlandsk_(sprog)

Italien

Sydtyrol (tysk: Südtirol, italiensk: Sudtirolo) er en selvstyrende provins i det nordlige Italien, der grænser op til Østrig og Schweiz. Sydtyrol og Trentino udgør til sammen den italienske region Trentino-Alto Adige.

Provinsen har et areal på 7.400 km2 og et samlet befolkningstal på 511.750 (31.12.2011). Provinsens hovedstad er byen Bolzano (tysk: Bozen).

Ifølge data fra 2014, som er baseret på opgørelsen fra 2011, så er 62,3 % af befolkningen tysktalende (standardtysk i en skrevet norm og en østrigsk-bayersk dialekt i talende form). 23,4 % af befolkningen taler italiensk, primært omkring de to største byer (Bolzano og Merano); 4,1 % taler ladin, et rætoromansk sprog; 10,2 % af befolkningen (primært immigranter) taler et andet sprog som modersmål. (1)

 1. https://da.wikipedia.org/wiki/Sydtyrol

Lichtenstein

Liechtenstein er et fyrstedømme beliggende mellem Schweiz og Østrig. Lichtenstein er et af Europas små lande. Befolkningstallet er cirka 35.000,

Liechtensteins befolkning taler en alemannisk dialekt af højtysk. Skriftsproget er højtysk.

Polen

Befolkningen blev efter anden verdenskrig nærmest etnisk polsk. Der er flere forskellige mindretal i Polen, her det tyske mindretal der lyder på cirka 0,13 procent. (1)

Antalsmæssigt er det tyske mindretal cirka 150.000 personer, hvoraf flertallet bor i “Die Woiwodschaft Opole” (deutsch auch Woiwodschaft Oppeln, polnisch województwo opolskie), hvis hovedstad er Opole. (3)

Hovedparten af det tyske mindretal bor altså i Øvreschlesien. I Masuren mod nord bor der ligeledes end del tyskere. Tyskerne udgør ikke et flertal i nogen af kommunerne i Polen. (4)

Polen ratificerede Den Europæiske Pagt om Regionale eller Minoritetssprog til ikrafttræden 1. juni 2010. Traktaten blev indstiftet i 1992 af Europarådet til beskyttelse og fremme af Europas mindretalssprog. Indvandrersprog er ikke omfattet af traktaten. 15 sprog, herunder tysk, blev anerkendte mindretalssprog.

Kilder

 1. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Polen, 15/2 2017
 2. http://sprogmuseet.dk/sprogpolitik/polen-anerkender-15-minoritetssprog/
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Woiwodschaft_Opole, tilgået den 6/5 2017
 4. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Minderheit_in_Polen, tilgået den 6/5 2018
 5. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Opole, artikel om Opole.

Rumænien

I Rumænien bor der et lille mindretal af tyskere på cirka 36.000 personer.

Den tyske befolkningsgruppe et lille mindretal blandt andre større mindretal i Rumænien, så som ungarerne, ukrainerne og romaerne. (2)

I 1930 var der cirka 750.000 tyskere i Rumænien, svarende til 4 procent af befolkningen. Allerede på dette tidspunkt var antallet af tyskere faldende i Rumænien. Siden er dette antal faldet kraftigt af flere grunde, så som følgerne af anden verdenskrig, hård forfølgelse op til 1956 og en stor udvandring efter murens fald, hvor Tyskland beredvilligt tog mod “folketyskere” fra Østeuropa. (1)

Kilder

 1. http://sprogmuseet.dk/enkeltsprog/rumæniens-tyske-mindretal/
 2. World Fact Book, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html, tilgået den 12/5 2017.

Rusland

Volgatyskere var etniske tyskere, som boede langs floden Volga i det sydlige Rusland omkring Saratov og længere sydpå.

De var udvandret til Rusland i det 18. århundrede efter at de havde fået lovning på at kunne beholde deres tyske kultur, sprog, traditioner og tro. I det 19. og 20. århundrede immigrerede mange volgatyskere til det midtvestlige USA, Canada, Brasilien, Argentina, Paraguay, Uruguay og andre lande. (1)

Volgatyskere der ikke er udvandret, bor rundt om i det tidligere Sovjetunionen. Under andenverdenskrig blev de deporteret til andre egne af Sovjetunionen, og er kun i begrænset omfang flyttet tilbage.

Der er mange etniske mindretal i Rusland. Tyskerne udgør cirka 0,8 procent af befolkningen i Rusland. (2)

 1. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Volgatyskere, 15/2 2017
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Russland, 15/2 2017

Slovakiet

I Slovakiet er der et lille mindretal der taler tysk, måske op med 5.000 personer. (1)

Det lille samfund (kommune) i Krahule/Blaufuß er det eneste sted i Slovakiet, hvor tysk er officielt sprog ved siden af slovakisk. (2)

Slovakiets hovedstad, Bratislava, rummer et lille tysk mindretal på cirka 1.000 personer. (4)

Tyskerne i Slovakiet og Ukraine er også blevet betegnet karpatertyskere. Karpaterne er en bjergkæde på cirka 1.500 kilometer.(3)

  2011
Slovakker 197
Tyskere 62
 1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Slowakei#, 14/2 2017
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Krahule
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Karpatendeutsche
 4. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bratislava

Tjekkiet

Gennem det tyvende århundrede er det tyske mindretallet faldet kraftigt fra mere end 30 procent i 1921 til 0,2 procent i 2011. Det store fald skete efter anden verdenskrig. Tendensen er dog fortsat gennem hele århundredet. (1)

Sudetertysker er en betegnelse for en etnisk tysker, der boede det område, der benævnes Sudeterlandet i grænsebjergene mod vest. “I alt blev tre millioner af 3,2 millioner sudetertyskere fordrevet. Ved hævntogter omkom antagelig 30.000. Ifølge forskellige befolkningsopgørelser faldt antallet af sudetertyskere fra maj 1945 til 1950 med 200.000.” (2)

 1. https://www.czso.cz/documents/10180/32846217/130055160116.pdf/15ef6512-9714-4a15-81a2-0e680482e945?version=1.0, 15/2 2017
 2. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Sudeterlandet, 15/2 2917

Tyrkiet

Bosporus tyskere kaldes de etniske tyskere og østrigere der er bosat i Tyrkiet, primært i Istanbul. Indvandring er sket gennem flere perioder, blandt andet i 1800-tallet.

Antal bosporus tyskere blev i 2009 anslået til 25.0000 personer. (1)

Kilder

 • https://no.m.wikipedia.org/wiki/Bosporos-tyskere

Ukraine

I det vestligste Ukraine er der et lille mindretal af tyskere på cirka 3.500 personer. (1)

Sammen med tyskerne i Slovakiet er de blevet betegnet karpatertyskere.

I hele Ukraine bor der cirka 33.300  tyskere, hvilket svarer til 0,1 procent. (2)

 1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Karpatenukraine, 14/2 2017
 2. http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/

Ungarn

1,9 % af befolkningen. (1)

Tysk indvandring er foregået fra 1000-tallet og frem. I 1941 var der 477.000 ungarnstyskere. (2)

Den tyske befolkningsgruppe er den næststørste mindretalsgruppe i Ungarn. (3)

 1. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/hu.html, 13/2 2017.
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ungarndeutsche, 13/2 2017
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ethnische_Gruppen_in_Ungarn, tilgået den 12/5 2107.

Det tyske sprogs udbredelse uden for Europa

Tysk er et blandt mange minoritetssprog i mange lande uden for Europa. (1)

 • Argentina – 400,000
 • Australia – 79,000
 • Belize – 9,360
 • Bolivia – 160.000 + 60.000
 • Brasilien – 1,500,000 + 3,000,000 + 8,000
 • Canada – 430,000 + 80,000 + 15,000 + 23,200
 • Chile – 35,000
 • Costa Rica – 2,000
 • Israel – 200,000
 • Kazakhstan – 30,400 + 100,000
 • Mexico – 40,000 
 • Namibia – 22,500
 • New Zealand – 36,000
 • Paraguay – 166,000 + 40,000
 • Russia – 394,138
 • South Africa – 12,000
 • Uruguay – 28,000 + 2,000
 • United States – 1,104,354 + 12,000 + 118,000 + 10,800

Kilder

 1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Geographical_distribution_of_German_speakers

 

Det tyske sprog i Nordamerika

Canada

Tyske indvandrere og canadiere med tyske rødder udgør cirka 10 procent af den canadiske befolkning. Rundt regnet 3,2 millioner tyskere er rejst til Canada. Dermed er canadiere med tysk oprindelse den tredjestørste befolkningsgruppe i Canada efter britiske og franske indvandrere.

Til tyskcanadierne henregnes også indvandrere fra Østrig og Schweiz samt tysktalende indvandrere fra Rusland og Rumænien. (1)

I Canada tales den tyske dialekt hutterisch af cirka 50.000 personer (anslået, 2016). (2)

 1. Deutschkanadier, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutschkanadier, data tilgået den 8/7 2017.
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hutterischer_Dialekt, data tilgået den 8/7 2017.

USA

Amerikanere der taler tysk i hjemmet: 1.083.634. (1)

Amish The Amish er en protestantisk kristen gruppe af anabaptister (voksendøbere), der hovedsageligt findes i USA og Canada. Den er mest kendt for, at medlemmerne giver afkald på ”moderne” teknologi. (2)

Amish taler en sydtysk dialekt kaldet Pennsylvania Dutch (el. Pennsylvania German) men taler desuden også engelsk. Pennsylvania Dutch kan stadigt forstås af andre tysktalende personer, om end med noget besvær. (2)

Pennsylvania dutch er en tysk dialekt som tales i USA og Canada.

Dialekten tales primært af tyske efterkommere, der er knyttet til amish gruppen.

Udbredelse

 • Modersmål: 350.000
 • Andetsprog : 50.000

Sproget tales i 20 amerikanske stater og Ontario, Canada. (3)

 1. https://www.census.gov/prod/2013pubs/acs-22.pdf, tilgået den 12/5 2017.
 2. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Amish, tilgået den 29/7 2017
 3. https://pdc.m.wikipedia.org/wiki/Pennsilfaanisch_Deitsch
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Texasdeutsch
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Amanadeutsch
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hutterischer_Dialekt
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Dutch_(Sprache)
 • https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_German_language
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Plautdietsch
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Deutschen_in_den_Vereinigten_Staaten
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Überseewanderung
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Einwanderung_in_die_Vereinigten_Staaten

Det tyske sprog i Asien og Australien

Australien

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Barossadeutsch
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unserdeutsch

Papua Ny Guinea

https://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/Unserdeutsch/downloads/unserdeutsch_weekendavisen.pdf

https://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/Unserdeutsch/

Tyrkiet

Se Europa.

Det tyske sprog i Sydamerika og Mellemamerika 

Argentina

3-4 procent er tyske efterkommere. (1)

Spansk er det mest benyttede sprog i Argentina. Det tyske sprog og andre sprog tales stadig af mange europæiske efterkommere. I nogle områder / kvarterer i Buenos Aires er tysk stadig udbredt.

Belgranodeutsch eller Belgrano-Deutsch er et blandingssprog af tysk og spansk. Det tales blandt andet i Buenos Aires, især i bydelen Belgrano. (2)

Argentinisches Tageblatt i Buenos Aires er en tysksproget avis (ugeavis siden 1898) , hvis første udgivelsesår var 1874. Oplaget er på 10.000 med en rækkevidde på cirka 50.000 læsere. (3) (4)

Kilder om det tyske sprog i Argentina

 1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Argentinien
 2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Belgranodeutsch
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Argentinisches_Tageblatt
 4. http://www.tageblatt.com.ar

Brasilien 

Portugisisk er Brasiliens officielle sprog og det tales af næsten alle i Brasilien. Der findes mere end hundrede mindretalssprog i Brasilien. Det er både lokale og oprindelige sprog, blandingssprog, dialekter og sprog fra Asien, Afrika og Europa.

Tysk tales rundt regnet af 900.000 personer i Brasilien. (2)

Der er tyske og italienske samfund i Brasilien. Primært i de sydlige og sydvestlige regioner. I nogle få kommuner er tyske dialekter stadig officielt sprog sammen med portugisisk. (3)

“Seit 1818 sind über 300.000 Deutsche eingewandert, überwiegend in den Süden des Landes; in den Staaten Paraná, Rio Grande do Sul und Santa Catarina sind heute ca. 40 % der Bevölkerung deutscher Herkunft. (5)

Tallene vedr. antal personer der et mindretalssprog er usikre. Angivelsen af hvor mange tysktalende der er i Brasilien, varierer kraftigt. 

Tyske dialekter i Brasilien:

 • Pommersk, Østpommersk (Niederdeutsch) (5)
 • Riograndenser Hunsrückisch er en tysk-brasiliansk ddialekt. (5) (6)

Kilder om det tyske sprog i Brasilien: 

 1. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html
 2. http://lingvo.info/da/lingvopedia/german (mindretalssprog, 0,9 mio.)
 3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brazil
 4. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Riograndenser_Hunsrückisch_German
 5. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Brasilien 
 6. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Riograndenser_Hunsrückisch
 7. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Geographical_distribution_of_German_speakers

Ikke benyttet kilde:

 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutschbrasilianer
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Blumenau_(Brasilien)
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pomerode
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Einwanderung_in_Brasilien

Chile

 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Minderheit_in_Chile
 • http://www.condor.cl
 • https://de.m.wikipedia.org/wiki/Launa-Deutsch

Mexico

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Minderheit_in_Mexiko

Venezuela

Colonia Tovar ligger cirka 70 kilometer vest for Venezuelas hovedstad Caracas. Colonia Tovar er et mindre samfund med 21.000 indbyggere, hvoraf en stor del har tyske rødder. (1)

I området tales der blandt tyske efterkommere en plattysk dialekt kaldet “alemán coloniero”. (2)

 1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Colonia_Tovar
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Alemán_Coloniero

Det tyske sprog i Afrika

Cameroun 

Republikken Cameroun ligger i Vest- og Centralafrika. Landet grænser op til Nigeria, Tchad, Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, Gabon og Reublikken Congo. Camerouns kyst ligger ved Bonnybugten, som er en del af Guineabugten og Atlanterhavet. 

Det tyske sprog tales ikke som modersmål i Cameroun. Men ifølge Deutsche Welle taler cirka 300.000 camerounere tysk som fremmedsprog. (1) (2)

I Cameroun tales der mere end 230 sprog fordelt på mere end 200 forskellige etniske grupper. Engelsk og fransk er de eneste landsdækkende sprog. (2) Det tyske sprog har ingen officiel status nationalt eller lokalt.

 1. http://www.dw.com/de/wenn-deutsch-gleich-zukunft-heißt/a-5070255, 18/3 2017.
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sprachen_Kameruns, 18/3 2017

Namibia

Tysk er et blandt flere anerkendte sprog i Namibia. Landets officielle sprog er engelsk.

Namibia ligger i den sydligste del af Afrika. Det har grænse med Angola, Zambia, Botswana og Sydafrika. Indbyggertallet er cirka 2,1 mio. Hovedstad: Windhoek. Namibia var en tysk koloni fra 1884-1915, kaldet Tysk Sydvestafrika.

Namibia er det eneste land uden for Europa, hvor det tyske sprog har national status, ” … deutsch … eine von etwa 20 Nationalsprachen des Landes. Damit ist Namibia das einzige außereuropäische Land, in dem Deutsch einen rechtlichen Status auf nationaler Ebene besitzt und deshalb per Verfassung als Teil der namibischen Kultur gesetzlich verankert ist.” (4)

I kolonitiden fra 1883 til 1915 var tysk det officielle sprog. Fra 1915 til 1990 var Namibia et Sydafrikansk mandatområde.

20.000 namibiere angiver at tysk er deres modersmål. Det er mindre end en procent af den namibiske befolkning. (3) 

Den tyske handelsmand Adolf Lüderitz købte i 1883 et kystområde af her lokal høvding. Her grundlagde han byen Lüderitz. Kort efter annekterede Tyskland området, som blev kaldt Tysk-Sydvestafrika. Det var primært  missionærer, soldater, handelsmænd og minefolk der kom til Namibia.

Tysk namibiere udgør et lille samfund med skoler, kirker, radio- og TV kanaler og musik m.m. Algemeine Zeitung i Namibia er det eneste dagblad der udgives på tysk i Afrika. Algemeibe Zeitungs hjemmeside: www.az.com.na.

Det tyske sprogs udbredelse

De tysktalende nambiere er dels efterkommere fra kolonitiden, dels namibiere der er vendt tilbage fra DDR efter landets frigørelse fra Sydafrika i 1990. Mange unge namibiere tager til Tyskland for at uddanne sig.

Tysk som modersmål tales af 0,3 procent af befolkning på landet og 1,7 procent af befolkning i byerne. Den største koncentration af tysktalende finder man i Erongo (2.8%), Khomas (2.6%) and Otjozondjupa (1.4%). (5)

 • Tysk som modersmål cirka 20.000
 • Küchendeutsch cirka 15.000
 • Tysk som fremmedsprog mere end 100.000

Sprogliste

Artikel hvor sprogenes udbredelse i Namibia er listet op: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Sprachen_in_Namibia

Kilder

 1. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Namibia
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Küchendeutsch
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache_in_Namibia, 18/3 2017
 4. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache#Verbreitung_und_rechtlicher_Status, 4/3 2017
 5. German Namibians, https://en.m.wikipedia.org/wiki/German_Namibians, 18/3 2017.

Læs mere

Læs mere om fx kolonihistorie og anklager om folkemord på Deutsche Welles hjemmeside, http://www.dw.com/de/namibia/t-18105083 


Sydafrika 

I  Sydafrika er der 11 officielle sprog samt mange lokale sprog og grupperinger der taler forskellige europæiske sprog som fx tysk, portugisisk og græsk. Indiske sprog som tamil og gujerati. (1)

Das Nataler Deutsch ist eine Variante der deutschen Sprache, die in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal gesprochen wird. (2)

Im Jahr 1935 lebten etwa 6250 deutschstämmige Einwohner in Natal,[1] auch heute leben noch Nachfahren dieser Einwanderer in Südafrika. (3)

1856 wurde in Hermannsburg die Deutsche Schule gegründet. Einer ihrer Schüler war der spätere burische General und Premierminister Louis Botha. Heute wird die Privatschule von rund 200 Schülern besucht. (3)

 1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Südafrika
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nataler_Deutsch
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_in_Natal