Det tyske sprog i Asien og Australien

Oversigtartikel om det tyske sprog, udbredelse i andre lande og verdensdele, dialekter m.m. Klik for at læse mere om det tyske sprog.

Denne artikel er publiceret den 25/11 2017 og senest revideret den 16/12 2017.

Det tyske sprog i Asien og Australien

Det tyske sprog i Asien har sin oprindelse i to meget forskellige hændelser. Den ene er tysk kolonihistorie i Østasien, hvor det tyske kejserrige erhvervede sig mindre områder. Det andet spor er tysk udvandring til Rusland og Centralasien.

Australien

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Barossadeutsch
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unserdeutsch

Papua Ny Guinea

https://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/Unserdeutsch/downloads/unserdeutsch_weekendavisen.pdf

https://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/Unserdeutsch/

Kirgisistan

Kirgisistan, officielt den Kirgisiske Republik, er beliggende i Centralasien grænsende op til blandt andet Kina. Kirgisistan var indtil Sovjetunionens sammenbrud en sovjetrepublik.

Der er flere etniske grupper i Kirgisistan, hvoraf kirgiserne er langt den største gruppe. En af de små grupper udgøres af tyskere. (1)

Tyskernes ankomst går tilbage til 1800-tallet, hvor forskellige kristne gupperinger søgte,en tilværelse. Under det sovjetiske styre blev mange etniske tyskere tvangsforflyttet til blandt andet Kirgisistan. Den tyske invasion af Sovjetunionen i 1941 dannede baggrund for en af de største tvangsflytning af mange tusinde etniske tyskere til Kirgisistan, Kazakhstan og Sibirien. Stalin anså de etniske tyskere for at være en potentiel fjendtlig befolkningsgruppe. (2)

Størsteparten af de etniske tyskere har søgt mod Tyskland efter Sovjetunionens opløsning. Kravet for at få adgang til Tyskland igen bar blandt andet sproglige færdige og dokumentation for tysk oprindelse (3)

Antal

 • 1920: 4.000 (4)
 • 1989: 110.000 (4)
 • 2010: 12.000 (6)

I dag er de tysktalende i overvejende grad bosa i den frugtbare dal “Tschui-tal”. 

 • Tschui-tal, 5.000
 • Bischkek, 2.000
 • Nær Bishkek, 1.000

Mindre grupper er bosat i andre egne af Kirgisistan. (5)

 

Læs mere

Kilder

 1. Artiklen Kirgisistan, https://da.m.wikipedia.org/wiki/Kirgisistan, tilgået den 15/12 2017.
 2. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Fordrivelsen_af_tyskere_efter_2._verdenskrig, tilgået den 15/12 2017
 3. http://www.eurasianet.org/node/64474, tilgået den 15/12 2017
 4. Kirgisistandeutsche, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kirgisistandeutsche, tilgået den 16/12 2017
 5. Goethe Instituttet, http://www.goethe.de/resources/files/pdf129/deutsch-in-kirgisistan-riundbrief-nr-11-2016-2017-.pdf
 6. Deutsche Welle, http://www.dw.com/de/kein-deutsches-dorf-mehr-in-kirgisistan/a-5317840

Tyrkiet

Se Europa.

Usbekistan

I Usbekistan er der et lille mindretal med tysk oprindelse. Det udgjorde i 2001 cirka 24.000 mennesker. Tyskerne er for størstedelens vedkommende efterkommere af volgatyskere der blev forflyttet med tvang under anden verdenskrig. (1)

I Usbekistan er der omkring 100 etniske grupper. Den største gruppe er usbekerne, der udgør cirka 71 procent af en samlet befolkning på cirka 31,5 mio. (1)

Kilder

 1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Usbekistan, tilgået den 16/12 2017