Danmarks tidszone

Danmark ligger i samme tidszone, som hovedparten af de europæiske lande, fx Sverige og Norge, men ikke Finland, Færøerne og Island.

Den danske tidszone er GMT +1.

Tidszonen bestemmer klokken i Danmark. Verden er opdelt i 24 tidszoner (svarende til 24 timer i døgnet), startende med den såkaldte 0-meridian, der går gennem Greenwich i England. En tidszone er et område, hvor klokken er den samme.

Danmark ligger i GMT +1. Det er det område i Europa, der er markeret med grønt nedenfor, også kaldet Den Mellemeuropæiske Tidszone.

I princippet er klokken altså den samme i alle disse lande. Hvilket er yderst praktisk, fx i forbindelse med rejser på tværs af landegrænser. Danmark var inddelt i flere tidszoner, men indførte i anden halvdel af 1800-tallet en fælles national tidszone. Sidst i århundredet gik man et skridt videre, da regeringen i 1893 besluttede, at Danmark sluttes til det internationale tidszonesystem med virkning fra 1. januar 1894.

Sommertid i Danmark

Forskelle kan dog forekomme, hvis et eller flere lande indfører sommertid, mens andre lande ikke har gjort det.

EU arbejder med et forslag om at afskaffe sommertid, for at undgå skiftet mellem sommertid og normaltid. De enkelte lande kan så selv vælge en fast tidszone. Det nuværende forslag fra juni 2019 angiver et stop for sommertid i 2021. Forslaget er godkendt af Europaparlamentet, og skal så godkendes af Rådet for Den Europæiske Union, før det implementeres af medlemsstaterne.

Læs mere på wikipedia

Solopgang over Danmark

Danmarks tidszone har betydning for hvad klokken er sammenlignet med andre lande.

I gamle almanakker, på tekst TV m.m. kan man tjekke den daglige forskel i solopgangstiderne. Den varierer med årstiderne og jordens hældning i forhold til solen.

Eksempel:

Sted Solen op Solen ned
Christians Ø 6.46 18.57
København 6.56 19.07
Blåvands Huk 7.14 19.25

Den mellemeuropæiske tidszone

Danmarks tidszone og det meste af Europa ligger i den mellemeuropæiske tidszone (det grønne omårde på kortet).

Danmark og de fleste lande/områder i den mellemeuropæiske tidszone ligger som bekendt øst for England, hvilket betyder, at disse områder tidsmæssigt er en time foran England.

Læs mere om Danmarks tidszone sammen med tidszonerne i Europa – klik her.

Tidszoner i Europa og Danmarks tidszone

 

Læs mere

Tidszoner over hele verden med aktuelle klokkeslet.
www.worldtimezone.com

Forfatter: Brian Skaaning

Udgivet 22/10 2015, senest redigeret 12/9 2022