Glavendrupstenen

Glavendrupstenen nordøst for Søndersø på Fyn, bærer den længste runeindskrift i Danmark.

Runeindskriften består af 210 tegn. 

Fundomstændigheder

Runesten blev fremdraget i 1806 efter sandgravning, men den var kendt tidligere. 

De ældste oplysninger om stenen er fra 1792. Stenen er muligvis fundet på den vestligste af de to høje.

Beliggenhed 

Glavendrup Lunden ligger mellem landsbyerne Glavendrup, Torup og Skamby på Nordfyn, er et historisk særdeles spændende sted.

I lunden findes flere historiske mindesten, omfattende emner som Ansgar, reformationen, kvinders valgret i 1915, genforeningen i 1920 og befrielsen i 1945.

Glavendrupstenen

Runestenen hører sammen med en cirka 60 meter lang og 12 meter bred skibssætning. Skibssætningen er bygget sammen med en gravhøj fra bronzealderen. Der er i øvrigt flere gravhøje fra bronzealderen i området. Ved udgravningen af skibssætningen fandt man ingen central vikingegrav.

Til gengæld har man fundet to ildsteder og ni brandpletter dvs grave hvor den døde er brændt.

Denne store runesten blev rejst i første halvdel af 900-tallet. Den er 282 cm høj, hvoraf 188 cm over jordoverfladen. Omkredsen er på cirka 410 cm. Vægt ca. 7 tons.

Runeindskriften

Runeindskriften: “Ragnhild satte denne sten efter Alle gode, hæderværdige thegn. Alles sønner gjorde disse kumbler efter deres fader og hans kone efter sin mand, men Sote ristede disse runer efter sin drot. Thor vie disse runer. Til en ræte vorde den, som denne sten eller drager den efter en anden”. (Dansk Kulturarv)

Runeindskriften: “Ragnhild satte denne sten efter Alle Sølve, viernes gode, hirdens hæderværdige thegn. Alles sønner gjorde disse kumler efter deres fader og hans kone efter sin mand, men Sote ristede disse runer efter sin drot. Thor vie disse runer. Til en ‘ræte’ vorde den, som {ailti} denne sten eller drager den efter en anden (fjerner den og sætter den som minde over en anden). (Københavns Universitet)

Den sidste sætning er en forbandelse over den, der fjerner stenen eller sætter den som minde over en anden.

”Thegn” er en slags præst, og en ”ræte” er et skræmmeord.

Bag opførelsen af monumentet i Glavendrup stod formentlig den Ragnhild, der nævnes på runestenen. Den samme Ragnhild har sandsynligvis også lavet det lignende monument bestående af skibssætning og runesten der kendes fra Tryggevælde på Stevns.

Transskription 

Ragnhildr satti stæin þannsi æft Alla Sǫlva, goða vīa, liðs hæiðverðan þegn. Alla syniR gærðu kumbl þausi æft faður sinn ok hans kona æft ver sinn. En Sōti rēst rūnaR þessi æft drōttin sinn. Þōrr vīgi þessi rūnaR. At rǣdda(?) sā verði es stæin þannsi ælti(?) eða æft annan dragi.

Runerister

Runeindskriptionen i Glavendrup er signeret af runeristeren Sote. Det er formentlig også ham, der har udført indskriptionen på Tryggevældestenen (Udstillet på Nationalmuseet) og på Rønningestenen ved Langeskov på Østfyn.

Kilder