Italiens historie, kultur og natur gør Italien til et yndet rejsemål. Rom ligger naturligvis i top med mange millioner besøgende om året, og besøgstallet på Forum Romanun bringer det op på Forbes liste over de mest besøgte steder på jorden. Rigtig mange kan nikke genkendende til Rom, Venedig, Toscan, Garda søen og mange andre steder i Italien.

Coloseum i Rom, Italiens hovedstad

 

Fakta om Italien

(Kursiverede tal i parantes henviser til kilder, som står nederst på siden.)

Klima: Italien strækker sig over flere klimazoner, hvor landet mod nord er temperet og mod syd subtropisk middelhavsklima. Generelt er der varmt om sommeren og mildt om vinteren. Syditalien er meget tørt.  (1) og (3)

Styreform: Demokrati. Landet ledes af præsidenten. (1)

Beliggenhed: Sydeuropa. Grænser til landene Frankrig, Schweiz, Østrig og Slovenien. Kystlinie næsten 8500 km: Adriaterhavet og Middelhavet. (1)

Øer: Sicilien, Sardinien og Elba samt en række mindre øer. (1)

Areal: 301.309 km2 (Danmark 43.000 km2). (1)

italien, oversigtskort

Befolkning

Befolkningstal

Etniske grupper i Italien

Italienere 93 %, sardere og andre mindretal 4 %. (1)

Der er et lille mindretal af græsk oprindelse i de sydøstlige hjørne af Italien. Det græske mindretal kan du læse mere om i artiklen “Grækenland”.

Sprog

Officielt sprog: Italiensk.

 Italiensk er også det officielle sprog i ministaten San Marino, der er helt omsluttet af Italien.

Italiensk er hovedsproget i Italien. Derudover tales der følgende sprog:

Minoritetssprog

Italiensk er anerkendt minoritetssprog i flere andre lande, fx

I disse lande er italiensk anerkendt minoritetssprog i henhold til den europæiske aftale vedr. minoritetssprog. (8)

I Slovenien er italiensk officielt sprog i nogle få kommuner grænsende op til Italien.

San Marino

Mikrostat, en af de mindste selvstændige stater i verden.

Officielt sprog: Italiensk.

Vatikanstaten

Vatikanstaten midt i Rom er ligeledes en af de mindste stater i verden.

Officielt sprog: Italiensk.

Maltesisk

Maltas officielle sprog er maltesisk. I maltesisk indgår der mange italienske låneord.

Argentina og Nordamerika

I Argentina og Nordamerika er der også store italiensk befolkningsgrupper. 

Religion

Katolikker 85 %. (1)

Byer

Hovedstad

Rom, 2.600.000 indbyggere (2004). Hovedstad i det moderne Italien og i Romerriget.

Andre byer: Indbyggertal  i parantes, minimum 100.000 indbyggere.

Regioner

Italien er administrativt inddelt i 20 regioner.

Regioner med autonom status

Flag: Italiens officielle flag er opdelt i 3 lodrette striber: Grønt, hvidt og rødt.

Internationalt samarbejde: Medlem af EU fra oprettelsen af kul og stålunionen i 1950’erne, hvor det var et af seks stiftende medlemmer (de andre stiftere var Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Luxemborg). (5)

Europarådet, FN, IMF, NATO, OECD, OSCE, Verdensbanken og WTO. (1)

Valuta: Euro.

Ambassader og konsulater: I Italien er Danmark repræsenteret med ambassade og adskillige konsulater. (2)

Økonomi/BNP

Den italienske økonomi, den fjerdestørste i Europa, har gennem en længere periode været præget af lav vækst. Mens den årlige vækst fra slutningen af 1990’erne frem til 2001 lå gennemsnitligt på ca. 1,5 pct. faldt væksten fra 2001-05 til gns. 0,5 pct., hvilket placerede Italien i bunden af EU-landene. Efter en kort opblomstring i 2006 og 2007 oplevede Italien negativ vækst i 2008 (- 1,3 pct.) og 2009 (- 5,1 pct.). (2)

BNP pr. indbygger

BNP pr. indbygger i euro. (10)

2012: 26.700

2013: 26.500

2014: 26.500

2015: 26.900

2016: 27.600

Vækst i BNP pr. indbygger

Årlig vækst i bruttonationalproduktet. Væksten er målt i faste priser, hvilket fjerner inflationens påvirkning af væksten. Tallene er hentet fra EU’s statistiske kontor Eurostat og Europa-Kommisionens prognose. (11)

2008: -1,1

2009: -5,5

2010: 1,7

2011: 0,6

 2012: -2,8

2013: -1,7

2014: 0,1

2015: 0,8

2016: 0,9

2017: 0,9 (prognose)

Erhverv 

Betydelige erhverv i Italien i 2002: Landbrug (3 %), industri (29 %) og service (68 %). (1) Betydelige erhverv i Italien i 1972: Landbrug (18,1 %), industri (41,4 %) og service (38,2 %). (3)

Internet: Nationalt topleveldomæne, .it

Telefonkode: +39

Kendingsbogstav på bil: I

Luftfartøjsregistreringskode: I

Tidszone: CET (UTC+1), sommer CEST (UTC+2)

Landskab: Italien er et bjergrigt land med Alperne i nord og bjergkæden Appeninerne fra nord til syd. Frugtbare egne findes især på Po-sletten syd for alperne og i området ved Napoli mod syd.(1)

Bjerge: Højeste bjerg i Italien er Monte Rosa (4633 meter over havet). (1)

Vulkaner: Vesuv ved Napoli, Etna på Sicilien. Etna er aktiv hvert år.

Floder: Po, Tiberen.

Have: Adriaterhavet mod øst, Middelhavet mod vest (Det liguriske hav og Det tyrrenske hav).(1)

 

Transport

Bil

Der er motorvej fra Danmark til Italien. Tjek evt. www.trafikken.dk for vejarbejder m.m.

Tog

Tog fra Københavns hovedbanegård til Milano i Norditalien tager cirka 15- 20 timer afhængigt af hvad tidspunkt du rejser. Information om togforbindelser til Italien findes ved, at kontakte DSB, at tjekke hjemmesiden www.interrailnet.com eller www.rejseplanen.dk, hvor der er en online søgemaskine.

Interrail for unge som voksne gælder også Italien (DSB), prisen varierer alt afhængigt af hvor længe man vil rejse, information om interrail findes på www.interrail.net, www.interrailnet.com og www.dsb.dk. T

Togselskaber: Trenitalia. 16,000 km jernbane forbinder Italien internt og externt til Europa.

 Flyvetid

København – Rom, ca. 4 timer, afhængigt af tidspunkt (4).

Turistattraktioner 

Italien trækker turister til fra hele verden. Det er der mange grunde til, fx

Historie

Vigtige årstal i nyere italiensk historie – se dem her

Nationalmuseet har skrevet nogle artikler om Italiens ældre historie fra etruskerne og frem. Dertil er der fokus på forskellige temaer. 

Direkte link til artiklerne – klik her (9)

Kilder:

 1. Italien, Det Udenrigspolitiske Selskab, 2005. ISBN: 87-7879-343-2.
 2. Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk, 27. april 2009.
 3. Gyldendals Tibinds Leksikon, 1978, ISBN 87-01-57221-0 (bind 5).
 4. SAS, Scandinavian Airline System.
 5. Europa.eu er Den Europæiske Unions officielle internetportal og netsted, 26/2 2011.
  http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/italy/index_da.htm
 6. World Fact Book, 5/3 2017.
 7. Wikipedia, artiklen “Italien”, 8/3 2017
 8. European Charter for Regional or Minority Languages and their regional or minority languages, https://rm.coe.int/16806dc1e8, tilgået den 18/5 2017.p
 9. Nationalmuseet, http://natmus.dk/historisk-viden/verden/middelhavslandene/italien/romerriget/, tilgået den 19/7 2017
 10. EU Oplysningen, http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/bnp, tilgået den 20/7 2017
 11. EU Oplysningen, http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/vaekst-i-bnp, tilgået den 20/7 2017