Overnatning i det fri er en mulighed på strande og i Naturstyrelsens skove. Reglerne for overnatning er til at overskue.

Overnatning i skovbunden 

Du kan overnatte i skovbunden på Naturstyrelsens arealer:

Uanset hvordan du vælger at overnatte, må du naturligvis ikke beskadige træer.

Sætter du en tarp eller regnslag op, så du får et slags telt, må det kun foregå i skove med fri teltning og på lejrpladserne. 

Det kræver ingen booking at gøre brug af fri overnatning i skoven.

 

Fri teltning 

Naturstyrelsen råder over mere end 200 skove, hvor der er fri teltning. I disse skove må du slå telt op uden at spørge om lov først.

Regler

Med de regler vil man undgå, at der udvikles en form for campingpladser i skoven.

Fri teltning kræver ingen booking.

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/fri-teltning