Overnatning i det fri

Overnatning i det fri er en mulighed på strande og i Naturstyrelsens skove. Reglerne for overnatning er til at overskue.

Overnatning i skovbunden 

Du kan overnatte i skovbunden på Naturstyrelsens arealer:

  • i en sovepose
  • med et tæppe
  • med et regnslag
  • i en hængekøje i et træ eller lignende

Uanset hvordan du vælger at overnatte, må du naturligvis ikke beskadige træer.

Sætter du en tarp eller regnslag op, så du får et slags telt, må det kun foregå i skove med fri teltning og på lejrpladserne. 

Det kræver ingen booking at gøre brug af fri overnatning i skoven.

 

Fri teltning 

Naturstyrelsen råder over mere end 200 skove, hvor der er fri teltning. I disse skove må du slå telt op uden at spørge om lov først.

Regler

  • Teltet må ikke være større end 3-mandstelte. 
  • Der må højst slås to telte op på samme sted.
  • Man må kun overnatte én nat samme sted.

Med de regler vil man undgå, at der udvikles en form for campingpladser i skoven.

Fri teltning kræver ingen booking.

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/fri-teltning