Rønningestenen står i Rønninge Kirke ved Langeskov på Østfyn.

Historisk Atlas om Rønningestenen

Rønningestenen blev første gang registreret i 1627 af runestenstegneren Jon Skonvig. Stenen indgik på det tidspunkt i en stenbro over Vindinge Å i den østlige udkant af Rønninge. Senere blev den brugt som byggemateriale i Kerteminde før byfogeden i midten af 1800-tallet flyttetde den til Rønninge.

Kilde: https://historiskatlas.dk

 

Danske Runeindskrifter om Rønningestenen

Indskrift

Sote satte denne sten efter Elev, sin broder, søn af Asgot med det røde skjold [eller det røde modersmærke].

Fundomstændigheder

Omtalt af Skonvig o. 1627. Den sad da i en *stenbro, men skulle ifølge traditionen være flyttet fra en høj. Efter at have været forsvundet blev den i 1853 fundet ved nedrivning af et hus i Kerteminde og atter benyttet som grundsten i en anden bygning, men udtaget og opstillet på den gamle kirkegård i Kerteminde. Senere flyttet derfra til Rønninge.

Kilde: http://runer.ku.dk

“Databasen Danske Runeindskrifter er en præsentation af samtlige danske runeindskrifter udarbejdet med basis i et treårigt samarbejdsprojekt mellem Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet og Nationalmuseet i København. Projektet er finansieret af det daværende Statens Humanistiske Forskningsråd og løb fra 1. marts 2003 til februar 2006.”