Runesten nr. 40 er nu officielt registreret på Bornholm.

Runestenen har været synlig i hele kirkens historie, uden dog at være officielt registreret. Runestenen hænger over døren ind til kirken.

Runestenen er kun delvist synlig. Den synlige tekst lyder “Kristi hjælpe hans sjæl”. Resten af stenen er skjult i kirkens tykke mure.

Runerister, Svaneke

Runestenen i kirken er måske ristet af samme person, som står bag Svaneke-stenen. Måden hjælpe er stavet på, tyder på samme runerister. 

Kilde

Danmarks Radio, 27/9 2017: 

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/bornholm/ny-runesten-har-ligget-oejnene-af-alle-i-900-aar