Vikingeborge i Danmark

Trelleborg er vikingetidsborge, der blev bygget i Skandinavien i det 10. århundrede. En trelleborg er en ringborg, der er formet som en cirkel eller en oval, og den er kendetegnet ved sin unikke struktur med en dobbelt forsvarsvold, der omgiver en central gård.
Vikingeborge i danmark, her fyrkat

Ringborge i Danmark

I Danmark forbindes ringborge med de kendte fæstningsanlæg fra vikingetiden:

 • Aggersborg, Limfjorden
 • Trelleborg, Slagelse, Vestsjælland
 • Fyrkat, Hobro, Østjylland
 • Nonnebakken, Odense og
 • Borgring, Køge, Østsjælland

Disse ringborge kaldes også trelleborge.

Først i 2014 erkendtes det, at Borrering nær Lellinge vest for Køge også er en ringborg fra vikingetiden.

Vikingeborgene er kendetegnet ved at have en klar og tydelig plan med runde volde, portåbninger og bebyggelse indenfor voldene.

Borgene er dateret til anden halvdel af 900-tallet ca. 980. Aggersborg er var den største og ældste borg. Formentlig bygget i slutningen af 970’erne.

Hvad er en trelleborg?

En trelleborg er en type arkæologisk fund, som refererer til en bestemt type vikingetidsborg, der blev bygget i Skandinavien i det 10. århundrede. En trelleborg er en ringborg, der er formet som en cirkel eller en oval, og den er kendetegnet ved sin unikke struktur med en dobbelt forsvarsvold, der omgiver en central gård.

Trelleborg-borgene er vigtige arkæologiske fund, der har bidraget til vores forståelse af vikingetidens samfund og kultur. De viser den avancerede arkitektoniske viden og ingeniørkunst, som vikingerne havde, samt deres militære og økonomiske aktiviteter. Udgravningerne af trelleborg-borgene har afsløret et væld af genstande, herunder våben, værktøj, smykker og keramik, som har givet arkæologer og historikere en dybere indsigt i vikingernes liv og levned.

Trelleborge i Danmark og Skåne

 • Aggersborg ved Aggersund på nordsiden af Limfjorden
 • Borgeby ved Kävlinge i Skåne
 • Borgring ved Køge
 • Fyrkat ved Hobro
 • Nonnebakken i Odense
 • Trelleborg ved Slagelse
 • Trelleborg ved Trelleborg i Skåne

Nonnebakken i Odense

Nonnebakken blev udgravet i 1980’erne, og udgravningerne afslørede resterne af en ringborg bestående af en jordvold og en palisade, samt spor af langhuse og andre strukturer indenfor borgen.

Fundene inkluderer også keramik, mønter og andre genstande, der indikerer, at borgen var i brug i vikingetiden.

Datering

Opførelsen af vikingeborge i Danmark er dateret til anden halvdel af 900-tallet.

Fyrkat og Trelleborg (ved Slagelse) er gennem dendrokonologiske undersøgelser dateret til år 980.

Aggersborg og Nonnebakken er kulstof 14-dateret til omtrent samme tid som de to andre borge, men denne dateringsmetode er forbundet med en vis usikkerhed.

Udgivet 26/4 2023.

Senest redigeret 26/4 2023