Tyskland - fakta

Tyskland har med sin beliggenhed og størrelse, både med hensyn til befolkning, areal og økonomi spillet en helt central rolle i europæisk historie og udvikling gennem århundreder.

Når danskerne rejser på ferie, har vi gennem årtier brugt Tyskland som transitland på vej mod Frankrig og andre sydeuropæiske lande. Genforeningen af Østtyskland og Vesttyskland efter murens fald i 1989, har påny gjort Berlin mere interessant som en af Europas store metropoler. Kombineret med øget tysk selvværd, er interessen for Tyskland som rejsemål steget gennem de seneste årtier.

Danskerne har yderligere den særlige interesse i tyske forhold, at der befinder sig et dansk mindretal i Slesvig-Holsten og et tysk mindretal i Nordslesvig.

Forbrugsmæssigt nyder danskerne godt af at forbrugsgoder ofte er billigere syd for grænsen. Ølturisme over den dansk-tysk grænse har udviklet sig sammen med udbredelsen af billismen i Danmark.

Tyskland

Fakta om Tyskland

(Kursiverede tal i parantes henviser til kilder, som står nederst på siden.)

Officielle navn

Forbundsrepublikken Tyskland. 

Klima

Klimaet i Tyskland er tempereret. Tysklands beliggenhed gør, at landet danner overgang fra et udpræget kystklima i nordvest til et mere udpræget fastlandsklima i de østlige egne.

Styreform

Forbundsrepublik.

Tyskland er en forbundsrepublik med et tokammersystem bestående af de to nationale lovgivende forsamlinger, Bundestag og Bundesrat.

Bundestags (Forbundsdagen) medlemmer vælges af befolkningen hvert fjerde år. Bundesrats (Forbundsrådet) medlemmer består af 69 repræsentanter fra de 16 delstater (Bundesländer). (3)

Tysklands statsleder er forbundspræsidenten, som vælges for en periode på fem år indirekte af et valgkollegium. Forbundspræsidentens opgaver er primært repræsentative. (8)

Regeringslederen, forbundskansleren vælges af forbundsdagen. Kansleren står til ansvar over for forbundsrådet. Forbundsdagen kan afsætte kansleren, men kun hvis de samtidig kan sikre flertal for en anden kanslerkandidat. (8)

Beliggenhed

Tyskland ligger i det centrale Europa syd for Danmark.

Tysklands grænse til nabolandene er 3621 km.(1)

Grænselande: Danmark, Holland, Belgien, Luxemborg, Frankrig, Schweiz, Østrig, Tjekkiet og Polen.

Dertil kommer at Østersøen og Vesterhavet udøgr Tysklands nordlige grænse sammen med den danske-tyske grænse i Sønderjylland.

Tyskland har ingen kolonier eller oversøiske besiddelser i andre verdensdele.

Kystlinie: 2389 km. (1)

Øer: I Tyskland er der flere øer i Vesterhavet og i Østersøen.

Sild (Sylt) er den største tyske ø af de frisiske øer i Vesterhavet. Areal: 99,14 km2. Indbyggere: 27.219 (2004). Hovedby: Vesterland.

Femern, tysk ø i Østersøen. Areal: 185,45 km2. Indbyggere: 12.981 (2007). Der er færgeforbindelse fra Femern til Danmark (Rødby-Puttgarten).

Femern er den tredjestørste ø i Tyskland.

Rügen er Tysklands største ø, beliggende i Østersøen. Areal: 926 km2.

Øen Usedom / Uznam er delt mellem Tyskland og Polen. Areal: 445 km2, hvoraf de 373 km2 er tysk og de 72 km2 er polsk. Indbyggertallet på øen er 76.500, 31.500 i den tyske del og 45.000 i den polske.

Areal

Arealet varierer afhængigt af kilden:

 • 357 376 km2. (9)
 • 357.022 km2 (1)

I arealet indgår mindre havområder i Østersøen og Vesterhavet.

Tysklandskort

Befolkningstal

 Tyskland er den folkerigeste stat i EU. I Europa er befolkningstallet det næststørste efter Rusland.

Befolkningstallet varierer alt afhængigt af kilden:

 • 82.175.684 (31/12 2015) (10) (11)
 • 81.197.534 (2015) (9)
 • 80,722,792 (July 2016 est.) (1)

Statistiche Ämter Des Bundes Und Der Länder der angiver det højeste tal, er de officielle tal.

Etniske grupper: Tyskere (91,5%).

Mindretal: Dansk, sorbisk, frisisk samt sinti-romansk.

19 % af befolkningen har indvandrerbaggrund, 8,8 % har udenlandsk statsborgerskab overvejende fra Tyrkiet, Grækenland, Italien, Polen, Rusland og det forhenværende Jugoslavien. (7)

Religion: Protestanter 34%, romersk katolsk 34%, muslimer 3,7%, uafhængige og andre 28,3%. (2)

Sprog

Officielle sprog: Tysk.

Officielle minoritetssprog: Dansk, frisisk, romani og sorbisk. (1)

Tysk er også officielt sprog i Østrig, Schweiz, Lichtenstein, Luxemborg, Belgien (grænseområder) og Italien (Sydtyrol). Dertil kommer at det også er officielt mindretalssprog i Danmark, Frankrig.

Tysk tales tillige af mange støøre og mindre grupper i andre lande i og udenfor Europa.

105 mio. mennesker rundt om i verden har tysk som modersmål.

Læs mere om det tyske sprog og dets udbredelse her

Byer

Hovedstad

Berlin er Tysklands største by med ca. 3,4 millioner indbyggere.

Berlin er både hovedstad for delstaten Berlin og for den tyske forbundsrepublik. Under Tysklands deling i BRD (Vesttyskland) og DDR (Østtyskland) var Bonn hovedstad i BDR og Østberlin i DDR.

Hovedstæder i delstaterne

By   Indbyggertal   Hovedstad i delstat
Berlin   3,4 mio.      Forbundsrepublikken og delstaten Berlin
Hamborg   1,8 mio.   Hamborg (bystat)
München   1,4 mio.   Bayern
Bremen   0,7 mio.   Bremen (bystat)
Stuttgart   0,6 mio.   Baden-Würtemberg
Düsseldorf   0,6 mio.   Nordrhein-Westfalen
Hannover   0,5 mio.   Niedersachsen
Dresden   0,5 mio   Sachsen
Wiesbaden   0,3 mio.   Hessen
Erfurt   0,2 mio.   Thüringen
Mainz   0,2 mio.   Rheinland-Pfalz
Saarbrücken   0,2 mio.   Saarland
Magdeburg   0,2 mio.   Sachsen-Anhalt
Kiel   0,2 mio.   Schleswig-Holsten
Schwerin   0,1 mio.   Mecklenburg-Vorpommern
Potsdam   0,1 mio.   Brandenburg


Indbyggertallene bygger på forskellige artikler i den danske version af Wikipedia. Indbyggertallene er afrundet til nærmeste hundredtusinder. (6)

Andre byer

Delstatshovedstæderne er ikke nødvendigvis de største byer i delstaterne.

Køln, ca. 1 mio. indbyggere.
Frankfurt, 0,7 mio. indbyggere.
Leipzig, 0,5 mio. indbyggere.

Wuppertal, 0,35 mio. indbyggere.

Bonn, 0,3 mio. indbyggere. Forbundshovedstad 1949-1990.
Karlsruhe, 0,3 mio. indbyggere.

Tysklands ældste by

Den ældste by i Tyskland siges at være Trier.

Læs mere om Trier her.

Regioner, delstater og forbundslande

Tyskland er opdelt i 16 forbundslande (Bundesländer).

Tyskland er administrativt delt op i 16 forbundslande eller delstater (bundesländer). Berlin, Hamborg og Bremen adskiller sig fra resten af delstaterne ved at være bystater. Delstaterne er yderligere opdelt i mange amter. Hver enkelt delstat har sit egen regering og parlament.

Forbundslandene har væsentlige beføjelser indenfor bl.a. kultur- og skolepolitik, men også finans- og skattepolitik kan de i nogen grad selv styre. (6)

Forbundslande

Alfaberisk listning af delstaterne

 • Baden-Würtenberf
 • Bayern
 • Berlin
 • Brandenburg
 • Bremen
 • Hamborg
 • Hessen
 • Mecklenburg-Vorpommern
 • Niedersachsen
 • Nordrein-Westfalen
 • Rheinkand-Pfalz
 • Saarland
 • Sachsen
 • Sachsen-Anhalr
 • Schlesvig-Holstein
 • Thüringen

Største delstat

Tysklands største delstat arealmæssigt er Bayern, som er 70.550 kvadratkilometer.

 • Indbyggertal: 12.844.000 (dec. 2015) (13)
 • Hovedstad: München

Mindste delstat

Den mindste stat rent arealmæssigt er Bremen på 419 km2.

Bremen er også den tyske delstat med det indbyggertal på 657.000.

Den folkerigeste delstat

Den folkerigeste stat er Nordrein-Westfalen med Mere end 17 millioner indbyggere. 

 • Indbyggertal: 17.866.000 (dec. 2105) (13)
 • Hovedstad: Düsseldorf

Tyske bystater

Tyskland er inddelt i 16 delstater eller forbundeslande. Af disse er de tre såkaldte bystater; Berlin, Hamborg og Bremen.

Berlin er dels hovedstad for Tyskland, dels hovedstad i forbundslandet og bystaten Berlin.

Hamborg er den næststørste by i Tyskland, mens Bremen er nummer 4 på samme liste.

Flag

tsykland-flag

Internationalt samarbejde: EU, Europarådet, FN, NATO, OECD, OSCE, WTO m.fl. (8)

Tyskland var medstifter af forløberen til EU, den såkaldte Kul og Stålunion.

Valuta

Møntenhed i Tyskland: Euro.

D-marken benyttedes i Tyskland fra 1948 til 2002, hvor den erstattedes af euro.

Ambassade og konsulater

Danmark er repræsenteret i Tyskland på forskellig vis:

 • Ambassade i Berlin
 • Handelskontor i Hamborg
 • Konsulat i München
 • Innovationscenter i München
 • Generalkonsulat i Flensborg

På udenrigsministeriets hjemmeside kan man finde de aktuelle adresse og kontaktinformationer. (12)

Økonomi/BNP: BNP pr. indbygger i 2008: 34.800 dollars. (2)

Erhverv:

Tysklands erhvervsliv begår sig blandt verdens største og teknologisk mest avancerede producenter af jern, stål, kul, cement, kemikalier, maskiner, køretøjer, maskinværktøj, elektronik, føde- og drikkevarer skibsbyggeri og tekstiler. (2)

Internet: .de

Telefonkode:

Kendingsbogstav på bil: D

Luftfartøjsregistreringskode:

Tidszone: CET (UTC+1), sommer CEST (UTC+2)

Landskab:

Landskabet kan overordnet inddeles i tre områder.

 • Det nordtyske lavland.
 • Det mellemske bjergland.
 • Alperne.

Bjerge: Højeste punkt i Tyskland: Zugspitze 2.963 m. (1)

Floder: Rhinen, Donau, Elben, Weser, inn, Main, Mosel, Spree m.fl. Floderne Oder og Neisse udgør grænsen mod øst til Polen.

Tysklands længste floder (15)

 • Rhinen. Længde 1.233 km, heraf 865 km i Tyskland. Udspring i Schweiz og udløb i Nordsøen via Rotterdam, Holland.
 • Weser. Længde 744 km. Udspring i delstaten Thüringen. Udløb i Nordsøen via Bremerhafen.
 • Elben. Længde 744 km. Udspring i Tjekkiet. Løber ud i Nordsøen via Hamburg og Cuxhafen.
 • Donau. Europas næstlængste flod. Længde 2.857 km, 647 km i Tyskland. Udspring i Schwazwald. Donau løber gennem ti lande inden udløbet i Sortehavet.

Tyske grænsefloder

 • Oder og Neisse, grænse til Polen.
 • Mosel, grænse til Luxemborg.
 • Rhinen, grænse til Frankrig.

Søer: Bodensøen på grænsen til Schweiz og Østrig er den største sø i Tyskland.

Have: Nordsøen/Vesterhavet mod nordvest. Østersøen mod nordøst. Tysklands kystlinie er 2389 km lang.

 

Transport

Bil: Vejnettet i Tyskland er ca. 644.480 km. (1)

Køretider:

 • Padborg – Hamburg: ca. 2 timer. (5)
 • Padborg – Berlin: ca. 5 timer. (5)
 • Padborg – Frankfurt: ca. 6 timer og 3 kvarter. (5)
 • Padborg – Mûnchen: ca. 9½ timer. (5)

Tog: Jernbanenettet i Forbundsrepublikken er ca. 41.896 km. Tysklands jernbanenet er det sjette længste jernbanenet i verden. (1)

Deutsche Bahn (DB) er de tyske statsbaner. På Bahn.de kan man finde rejseinformation til langt de fleste byer i Europa. Man kan også bestille billetter via Bahn.de.

Læs mere om togrejser i Europa på siden “Rejs med tog”.

Flyvetid:

 • Berlin – København: ca. 1 time. (4)
 • København – Frankfurt: ca. 1 3/4 time. (4)
 • København – Mûnchen: ca. 1 3/4 time. (4)

 

Turistattraktioner

Mest populære turistattraktioner

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) har på baggrund af svar fra mere end 40.000 besøgende fra 66 lande, opstillet en liste med de 100 mest populære rejsemål i Tyskland. (14)

Populære turistattraktioner 2016 (mest populære først)

 • Miniatur Wunderland, Hamburg *
 • Slotsruinen i Heidelberg og den gamle by – Altstadt und Schloss Heidelberg
 • Europa-Park
 • Schloss Neuschwanstein
 • Altstadt von Rothenburg ob der Tauber
 • Bodensee mit Insel Mainau und UNESCO-Welterbe Klosterinsel Reichenau
 • Residenzschloss Mannheim

* Læs med om Miniatur Wunderland i artiklen om Hamborg.

Se den fulde liste med de 100 mest populære turistmål i 2016 af DZT på hjemmesiden www.germany.travel/de/staedte-kultur/top-100/germany-travel-attractions.html

 

Kilder

 1. World Fact Book, CIA, USA.
 2. Jyllandsposten, landefakta 21/11 2009.
 3. Internetportalen Europa, en EU hjemmeside, data fra 21/11 2009,
  http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_da.htm
 4. SAS, data den 24/11 2009.
 5. Ruteplanneren www.map24.com
 6. Wikipedia, danske version, den 28/11 2009.
 7. Udenrigsministeriet, www.um.dk, landefakta. Data fra 28/11 2009.
 8. Tyskland, Det Udenrigspolitiske Selskab, 2004. ISBN: 87-7879-352-1. 
 9. Internetportalen Europa, en EU hjemmeside, data fra 28/1 2017, siden om Tyskland.
 10. Statistiche Ämter Des Bundes Und Der Länder, www.statistik-portal.de
 11. Statistiches Bundesamt, www.destatis.de
 12. Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk, “Om os”, tilgået den 16/4 2017.
 13. Statistiches Ämter, http://www.statistikportal.de/Statistik-Portal/de_zs01_by.asp, tilgået den 12/5 2017
 14. DZT’s top 100 liste over populære turistattraktioner i Tyskland, www.germany.travel/de/staedte-kultur/top-100/germany-travel-attractions.html, senest tilgået den 17/5 2017.
 15. Liste von Flüsse in Deutschland, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Flüssen_in_Deutschland

Denne artikel publiceredes 14. august 2014. Seneste redigering den 13. september 2022.