Artiklen “Det tyske sprog” er udgivet den 12/2 2017 og senest revideret 5/2 2019.

Denne artikel handler om det tyske sprog, det tyske sprogs udbredelse i Europa og resten af verden.

Det tyske sprog

Tysk er et blandt flere vestgermanske sprog. Tysk afleder størstedelen af sit ordforråd fra den germanske gren af den indoeuropæiske sprogfamilie.

Engelsk, nederlandsk, frisisk og afrikaans (Sydafrika) er også vestgermanske sprog. De nordiske sprog er nordgermanske sprog (dansk, svensk, norsk, islandsk og færøsk).

Sprogstamme

Det tyske sprogs udbredelse

Tysk er modersmål for omkring 100 millioner mennesker. Det er dermed et af de mest udbredte sprog i verden, i EU er tysk det mest udbredte sprog.

Kilder: https://da.m.wikipedia.org/wiki/Tysk_(sprog)

Det tyske sprogs udbredelse i for Europa

Det tyske sprog er officielt sprog i flere europæiske lande:

Dertil kommer, at det i forskellige områder af Europa er anerkendt som minoritetssprog.

Læs mere om det tyske sprog i Europa – klik her

Det tyske sprogs udbredelse uden for Europa

Tysk er et blandt mange minoritetssprog i mange lande uden for Europa.

Kilder: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Geographical_distribution_of_German_speakers

Læs mere om det tyske sprog i andre verdensdele

Tyske dialekter

I det tyske sprogområde er der mange dialekter.

Variationen i tyske dialekter er betragtelig, og det ses ofte at det kun er nabodialekter, der kan forstå hinanden. Nogle dialekter er uforståelige for folk, der kun kender standardtysk. Alle tyske dialekter tilhører dog dialektkontinuumet mellem de højtyske og nedersaksiske sprog.” (2)

“Plattysk, nedertysk eller nedersaksisk (ISO 639-3: nds) er et germansk sprog. I daglig tale kaldes det “platt” og “plattdüütsch” (også “nedersaksisch” i den nederlandske del af sprogområdet). Det tilhører de vestgermanske sprog og kan sammen med højtysk, frisisk, nederlandsk og afrikaans siges at danne en samlet gruppe. … Sprogene har udviklet sig fra det gamle saksiske sprog. Derfor har plattysk mange ligheder med angelsaksisk og altså også med moderne nederlandsk, engelsk og Lowland scots.” (1)

 1. https://da.wikipedia.org/wiki/Plattysk, 19/2 2017
 2. https://da.wikipedia.org/wiki/Tysk_(sprog)#Dialekter, 19/ 2017

Alemán Coloniero

Tysk dialekt der primært tales i Colonio Tovar i Venezuela. Alemán Coloniero er en nedertysk / plattyak dialekt.

Læs mere om det tyske sprog i Venezuela i artiklen om det tyske sprog i Syd- og Mellemamerika.


Küchendeutsch

Küchendeutsch er en tysk dialekt der tales i Namibia i Sydvestafrika.

Küchendeutsch (Engelsk: Namibian Black German eller NBG) tales af et mindretal på cirka 15.000 mennesker. Læs mere om det tyske sprog i Namibia i artiklen om det tyske sprog i Afrika.


Jenisch

Sprogfamilie

Indoeuropæisk >> Germansk >> Vestgermansk >> Højtysk >> Jenisch

Jenischefolket

Jenischefolket er et nomadefolk, som primært lever i Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Frankrig og Belgien.

Jenische er efterkommere af omrejsende tyske handelsfolk og navere, som i middelalderen af forskellige årsager blev tvunget til en nomadisk livsform. De blandede sig med omrejsende jødiske handelsmænd og romaer. Der opstod på den baggrund et eget folk, der kaldes jenischefolket.

Jenischefolket har sine egne skikke og ønsker ikke at blive forvekslet med romaerne, ligesom de også taler deres eget sprog: Jenisch, der regnes som en afart af tysk.

Sprogets udbredelse

Foreninger for jenischefolket anslår, at der er omkring 35.000 jenische i Schweiz, 400.000 i Tyskland og 40.000 i Østrig. I Belgien talte man i 1990’erne omkring 7.000 omrejsende jenische, men antallet af fastboende er ukendt. (1)

Jenisch har officiel status i følgende lande:

Jenisch er i Schweiz er anerkendt sprog uden fast geografisk tilknytning. (2)

 1. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Jenischefolket, tilgået den 29/7 2017
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Jenische_Sprache, tilgået den 29/7 2017
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Jenische
 4. jenische.info

Jiddisch

Jiddisch er et germansk sprog med indslag af hebræisk, aramæisk og slaviske sprog.

Sprogfamilie

Indoeuropæisk >> Germansk >> Vestgermansk >> Elbisk germansk (elbe germanic) >> Højtysk >> Jiddisch

Jiddisch’ udbredelse

Før anden verdenskrig og holocaust var der 11-13 milioner jiddisch-talende blandt verdens cirka 17 milioner jøder. Hovedparten af de cirka 6 millioner dræbte jøder under holocaust var jiddisch-talende. Holocaust førte til en drastisk indskrænkning i sprogets udbredelse. Assimilation efter anden verdenskrig i USA, Sovjetunionen og Israel førte til yderligere indskrænkninger i sprogets anvendelse.

Om end tallene er ret usikre, så tales jiddisch formentlig af cirka 2 millioner primært jøder rundt om i verden i dag. (4)

Jiddisch’ udbredelse i forskellige lande: https://www.ethnologue.com/language/ydd

Den europæiske pagt om regionale sprog

“Den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog” fra 1992 er en europæisk traktat, der blev indgået i 1992 i Europarådets regi. Den beskytter og fremmer de historiske, regionale sprog og minoritetssprogene i Europa. Jiddisch er gennem denne aftale beskyttet i forskellige lande, såsom Holland og Sverige. (3) Dertil kommer Bosnien og Herzegovina (2010), Polen (2009), Rumænien (2007) og Ukraine (2005) (2)

Jiddisch er blandt andet i Holland anerkendt som et officielt sprog uden geografisk tilknytning. En anerkendelse det blev tildelt i 1996. (1)

Jiddish har officiel status i følgende lande:

Kilder:

 1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Netherlands, tilgået den 26/11 2017.
 2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/European_Charter_for_Regional_or_Minority_Languages, tilgået den 26/11 2017.
 3. https://da.wikipedia.org/wiki/Den_europ%C3%A6iske_pagt_om_regionale_sprog_eller_mindretalssprog, tilgået den 26/11 2017.
 4. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yiddish, tilgået den 26/12 2017

Grammatik

Tysk grammatik er noget særligt, hvilket denne video understreger, på en sjov og underfundig måde.

På germanske sprog kan man med navneord danne sammensatte ord. På dansk, tysk og flere andre germanske sprog skrives sammensatte ord på tysk i “lukket” form uden mellemrum mellem ordene – se videoen over for. Tysk tillader i teorien arbitrært lange sammensatte ord, fx Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz ( “oksekødsmærkningstilsynsopgaveoverdragelseslov”). Det længste tyske ord, der er blevet publiceret, er “Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft”, der består af 79 tegn. (1)

Læsbarhed og bekvemmelighed sætter grænser for brugen af sammensatte ord. Sammensatte ord med mere end tre eller fire navneord benyttes mest i humoristiske kontekster.

 1. https://da.wikipedia.org/wiki/Tysk_(sprog), 19/2 2017