Vigitge årstal i Tysklands historie

 

962-1806   Det Tysk-Romerske Rige bestod i varierende form gennem hele perioden.
1500-tallet   Reformationen medførte religiøse og sociale stridigheder op gennem 1500-tallet.
1618-1648   Trediveårskrigen. Krigen lagde Tyskland i ruiner. Befolkningen mindskedes under krigene til ca. 1/3.
1648   Den Westfalske Fred betød, at Tyskland blev splittet op i 400 små feudalstater med egne love, møntfod, vægtenheder m.m.
1701   Kongeriget Preussen grundlagt i 1701, hvis kerneområde var Brandenburg.
1740-1786   Kongeriget Preussen udviklede sig til en stormagt under Frederik den Store.
1806   Det Tysk-Romerske Rige opløses som en udløber af Napoleonskrigene.
1815-1866  

Det Tyske Forbund, domineret af Østrig og Preussen.

Det Tyske Forbund bestod af 38 selvstændige stater. Fra 1866 hvor Østrig led nederlag til Preussen til Hitlers magtovertagelse, var Preussen den dominerende magt i Det Tyske Forbund og siden i Det Tyske Rige.

1871-1945   Det Tyske Rige

  • Det tyske kejserrige 1871-1919.
  • Weimar-rebpulikken 1919-1933
  • Det tredje rige 1933-1945.
1871   Det moderne Tyskland samlet.
1914-1918   Tyskland tabte første verdenskrig.
1919   I byen Weimar vedtages en ny forfatning, som gjorde Tyskland til en parlamentarisk forbundsrepublik.
1929   Tyskland hårdt ramt af børskrakket på Wallstreet og den dermed følgende krise. Weimarrepublikken blev blandt andet undergravet af den økonomiske krise.
1932   Det tyske nationalsocialistiske parti blev ved valget det største i rigsdagen.
1933   Februar 1933 blev kommunistpartiet forbudt i Tyskland, efter branden i rigsdagen.
1933   Det Nationalsocialistiske Parti blev igen det største parti i rigsdagen, ved valget i marts 1993. Med hjælp fra de konservative m.fl. lykkedes det Hitler, at omgå forfatningen. Hitler blev med de konservatives hjælp tildelt beføjelser, så han kunne regere alene. Alene SPD (socialdemokraterne) stemte imod denne ordning. Kommunisterne var tidligere blevet forbudt.
1938   Tyskland annekterede Østrig marts 1938, den såkaldte anschluss.
1939   Tyskland annekterede det Sudeter-tyske grænseområde i Tjekkoslovakiet i oktober 1938. Ved denne manøvre lå landet nærmest forsvarsløst over for Hitlers Tyskland.
1939   Tyskand startede anden verdenskrig med angrebet på Polen. Tyskland og Sovjetunionen delte de polske landområder mellem sig.
1941   Tyskland angreb sin tidligere allierede i angrebet på Polen. Samme år kom USA også ind i krigen på englændernes side.
1945   Tyskland kapitulerer. Det nederlagsramte Tyskland blev delt i øst og vest, og store områder blev tabt til Polen og Rusland.
1948   Berlin blokaden. Sovjetunionen blokerede vejene til Berlin. De vestlige allierede igangsætter den såkaldte luftbro med forsyninger til Vestberlin.
1949-1990   Forbundsrepublikken Tyskland (Vesttyskland) 1949–1990 og Den Tyske Demokratiske Republik (DDR eller Østtyskland) 1949-1990 lever side om side.
1950   DDR medlem af den sovjettiske samarbejdsorganisation COMECON.

1951

  Vesttyskland medstifter af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, forløberen til EF og EU. Stiftende lande: Frankrig, Italien, Benelux-landene og Vesttyskland.
1953   Omfattende uroligheder i DDR med demonstrationer og strejker. Urolighederne blev militært nedkæmpet af sovjettisk militær.
1955   Vesttyskland medlem af NATO.
1961   Det østtyske regime bygger Berlin-muren, som fysisk adskilte Østberlin fra Vestberlin. Derved bremsede regimet udvandringen til Vesttyskland, som formentlig omfattede op mod 2,6 millioner mennesker.
1990   Det delte Tyskland samles ved, at det tidligere DDR indlemmes i forbundsrepublikken den 3. oktober.