Vandreture i Danmark

Vandreture i Danmark er gennem årene blevet mere og mere populært både som ferie og weekendoplevleser. Det falder sammen med, at vandreruterne bliver udviklet og forbedret over hele landet. Blandt andet er overnatningsforholdene mange steder blevet udbygget med shelters og lejrpladser. Der er også blevet åbnet op for, at statslige skove kan benyttes til flere formål end tidligere.

Vandreture i Danmark – arranger selv

Det er nemt selv at arrangere vandreture. Vil du gerne være en del af en eller flere grupper der vandrer sammen, så er det naturligvis også muligt.

Vandreruter findes over hele landet – læs mere her. (På vej)

Overnatning i naturen – læs mere her

Her må du færdes – statslige skove

Hvor må du færdes i den danske natur? I de statslige skov- og naturområder er der adgang næsten overalt døgnet rundt og året rundt for langt de fleste aktiviteter — så danskerne kan få de bedste muligheder for gode naturoplevelser.

Som udgangspunkt skal du ikke søge tilladelse til lovlige aktiviteter i Naturstyrelsens skove. Du kan derfor uden videre fx tage på en almindelig gåtur, skovtur, cykeltur, ridetur, badning, bruge bål- og grillpladser, afholde børnefødselsdage med fx ophængning af poster, overnatte på små lejrpladser eller i fri teltningsskove, løbe på ski m.v. – og uanset antallet af deltagere. Du må også gerne annoncere dit arrangement. 

I statens skove må du godt forlade stierne og opholde sig i skovbunden, fx i forbindelse med overnatning.

Kommercielle erhvervsmæssige aktiviter skal man ofte søge tilladelse til. Det gælder fx erhvervsmæssig teambuilding. 

Du kan læse meget mere om, hvad du må i naturstyrelsens skove og andre arealer på Naturstyrelsens hjemmeside.

Færdsel og ophold i private skove

Færdes du i private skove, så er der helt andre og mere restriktive regler, som begrænser friluftslivet og brugen af skov og anden natur. Du må opholde dig i private skove fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Når du færdes i privatejede skove, må du kun færdes på veje og stier, du må ikke træde ud i skovbunden. Bær må plukkes of svampe må samles, hvis du kan nå dem fra stien.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, fx Vejledning om adgangsregler i naturen.

På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan du læse om adgangsreglerne i offentlig og privat skov – Regler for at færdes i skoven.

Vandreture i Danmark – arrangører

Danmarks Naturfredningsforening

Frivillige i Danmarks Naturfredningsforening arrangerer udeaktiviteter året rundt over hele landet. Blandt de mange aktiviter er der traveture ud i det fri.

Find arrangementerne på Danmarks Naturfrednings hjemmeside: www.dn.dk

Dansk Vandrerlaug

Dansk Vandrerlaug organiserer vandreture i Danmark og andre lande. Med mere end 9.000 medlemmer og 600 frivillige, arrangerer DVL et stort antal vandreture i mange sværhedsgrader.

Dansk Vandrelaug blev stiftet den 18. maj 1930 med det formål at give unge mennesker mulighed for at komme ud i naturen, da en indbudt flok på 20 personer med Stig Hansen som initiativtager tog til Lille Gribsø i hjertet af Gribskov nord for Hillerød i Nordsjælland.

Find de mange ture på DVL’s Hjemmeside: www.dvl.dk

Fodslaw

Vandreforeningen Fodslaw er en upolitisk forening og vores formålsparagraf siger ” at vi under kammeratlige former skal udbrede kendskabet til og fremme interessen for det danske land og dets natur, gennem tilrettelæggelse af vandreture samt arrangerer rejser til vandringer i indland og udland.

Find vandreture og inspiration på Fodslaws hjemmeside: www.fodslaw.dk

Friluftsliv

Friluftsrådet

Som paraply for friluftslivet har Friluftsrådet som mål at inspirere danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser – i en rig natur, der er værd at opleve. Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler 85 organisationer.

Gennem politisk interessevaretagelse, projekter og kampagner forbedrer Friluftsrådet mulighederne og rammerne for danskernes friluftsliv.

Læs mere på www.friluftsraadet.dk

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening arbejder blandt andet for, at sikre danskernes adgang til naturen, fx skov og strand. Foruden mange aktiviter for børn og voksne i naturen, så handlrer det om naturbeskyttelse. Beskyttelse mod kortsigtede økonomiske og politiske  gevinster, som ofte kun er til fordel for få investorer, men til ulempe for dem, der kan lide at færdes i naturen.

Læs mere på www.dn.dk