Oversigtartikel om det tyske sprog, udbredelse i andre lande og verdensdele, dialekter m.m. Klik for at læse mere om det tyske sprog.

Denne artikel er publiceret den 25/11 2017 og senest revideret den 5/2 2019.

Det tyske sprog i Afrika – udbredelse

Det tyske sprog i Afrika finder kun begrænset udbredelse. Udbredelsen hænger delvist sammen med det tyske kejserriges relativt kort kolonihistorie, som endte med nederlaget i første verdenskrig.

Når tallene sammenlignes og vurderes, er det en god ide at være opmærksom på, om der er tale om modersmål, mindretalssprog, fremmedsprog, hjemmesprog eller sprog der tales uden for hjemmets fire vægge.

Officiel status

Det tyske sprog har kun officiel status i Namibia, hvor det er et blandt flere anerkendte sprog.

Lande

Cameroun 

Republikken Cameroun ligger i Vest- og Centralafrika. Landet grænser op til Nigeria, Tchad, Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, Gabon og Reublikken Congo. Camerouns kyst ligger ved Bonnybugten, som er en del af Guineabugten og Atlanterhavet. 

Cameroun var en tysk koloni fra 1884 til 1916.

Det tyske sprog tales ikke som modersmål i Cameroun. Men som fremmedsprog tales det af cirka 230.000 camerounere.  (1) (2) (3)

“Die relativ hohe Zahl der Deutschlernenden in Kamerun hängt jedoch weniger mit der deutschen Kolonialherrschaft, sondern vielmehr mit den Besonderheiten des importierten französischen Schulsystems zusammen.”  (2)

I Cameroun tales der mere end 230 sprog fordelt på mere end 200 forskellige etniske grupper. Engelsk og fransk er de eneste landsdækkende sprog. (2) Det tyske sprog har ingen officiel status nationalt eller lokalt.

 1. http://www.dw.com/de/wenn-deutsch-gleich-zukunft-heißt/a-5070255, 18/3 2017.
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sprachen_Kameruns, 17/3 2017 og 25/4 2018.
 3. https://www.goethe.de/de/spr/eng/dlz/afr.html, 25/4 2018

Namibia

Tysk er et blandt flere anerkendte sprog i Namibia. Landets officielle sprog er engelsk.

Namibia ligger i den sydligste del af Afrika. Det har grænse med Angola, Zambia, Botswana og Sydafrika. Indbyggertallet er cirka 2,1 mio. Hovedstad: Windhoek. Namibia var en tysk koloni fra 1884-1915, kaldet Tysk Sydvestafrika.

Sprogfamilie

Indogermansk >> Germansk >> Vestgermansk >> Tysk >> Biertelzentrum des deutschen

Officiel status

Namibia er det eneste land uden for Europa, hvor det tyske sprog har national status, ” … deutsch … eine von etwa 20 Nationalsprachen des Landes. Damit ist Namibia das einzige außereuropäische Land, in dem Deutsch einen rechtlichen Status auf nationaler Ebene besitzt und deshalb per Verfassung als Teil der namibischen Kultur gesetzlich verankert ist.” (4)

I kolonitiden fra 1883 til 1915 var tysk det officielle sprog. Fra 1915 til 1990 var Namibia et Sydafrikansk mandatområde.

Tysk som modersmål i Namibia 

20.000 namibiere angiver at tysk er deres modersmål. Det er mindre end en procent af den namibiske befolkning. (3) 

Den tyske handelsmand Adolf Lüderitz købte i 1883 et kystområde af her lokal høvding. Her grundlagde han byen Lüderitz. Kort efter annekterede Tyskland området, som blev kaldt Tysk-Sydvestafrika. Det var primært  missionærer, soldater, handelsmænd og minefolk der kom til Namibia.

Tysk namibiere udgør et lille samfund med skoler, kirker, radio- og TV kanaler og musik m.m. Algemeine Zeitung i Namibia er det eneste dagblad der udgives på tysk i Afrika. Algemeibe Zeitungs hjemmeside: www.az.com.na.

Det tyske sprogs udbredelse

De tysktalende nambiere er dels efterkommere fra kolonitiden, dels namibiere der er vendt tilbage fra DDR efter landets frigørelse fra Sydafrika i 1990. Mange unge namibiere tager til Tyskland for at uddanne sig.

Tysk som modersmål tales af 0,3 procent af befolkning på landet og 1,7 procent af befolkning i byerne. Den største koncentration af tysktalende finder man i Erongo (2.8%), Khomas (2.6%) and Otjozondjupa (1.4%). (5)

Sprogliste

Artikel hvor sprogenes udbredelse i Namibia er listet op: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Sprachen_in_Namibia

Kilder

 1. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Namibia
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Küchendeutsch
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache_in_Namibia, 18/3 2017
 4. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache#Verbreitung_und_rechtlicher_Status, 4/3 2017
 5. German Namibians, https://en.m.wikipedia.org/wiki/German_Namibians, 18/3 2017.

Læs mere

Læs mere om fx kolonihistorie og anklager om folkemord på Deutsche Welles hjemmeside, http://www.dw.com/de/namibia/t-18105083 


Sydafrika 

I  Sydafrika er der 11 officielle sprog samt mange lokale sprog og grupperinger der taler forskellige europæiske sprog som fx tysk, portugisisk og græsk. Indiske sprog som tamil og gujerati. (1)

Das Nataler Deutsch ist eine Variante der deutschen Sprache, die in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal gesprochen wird. (2)

Im Jahr 1935 lebten etwa 6250 deutschstämmige Einwohner in Natal,[1] auch heute leben noch Nachfahren dieser Einwanderer in Südafrika. (3)

1856 wurde in Hermannsburg die Deutsche Schule gegründet. Einer ihrer Schüler war der spätere burische General und Premierminister Louis Botha. Heute wird die Privatschule von rund 200 Schülern besucht. (3)

 1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Südafrika
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nataler_Deutsch
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_in_Natal