Oversigtartikel om det tyske sprog, udbredelse i andre lande og verdensdele, dialekter m.m. Klik for at læse mere om det tyske sprog.

Denne artikel er publiceret den 25/11 2017 og senest revideret den 14/2 2018.

Det tyske sprog i Europa

Officielt sprog

Tysk er officielt sprog i flere Europæiske lande og EU.

Tysk som minoritetssprog

Tysk er anerkendt minoritetssprog i 12 lande, jævnfør det charter for beskyttelse af mindretalssprog. (1)

Tysk har officiel status i områderne

Kilder

 1. European Charter for Regional or Minority Languages and their regional or minority language, shttps://rm.coe.int/16806dc1e8, tilgået den 10/5 2017
 2. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Tysk_(sprog)

Mindretalssprog i Europa

Tysk er mindretalssprog i en række europæiske lande.

Tysk oversigtsartikel: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutschsprachige_Minderheiten

Belgien

Hollandsk eller flamsk og fransk er de to største sproggrupper i Belgien. Tysk tales i mindre områder i det østligste Belgien. Områder som tilfaldt Belgien med Versailles fredsaftalen efter første verdenskrig.

I det østlige Belgien er der altså en tysk befolkningsgruppe. Denne befolkningsgruppe bor delvist indenfor to områder, kantoner, hvor tysk er officielt sprog. De gule områder nedenfor hører til det område, hvor tysk er det administrative sprog. Det grønne hører under det område, hvor fransk er det administrative sprog. (1)

I de ni kommuner med tysktalende flertal er der faciliteter for fransktalende. I fem tilstødende kommuner med tysktalende mindretal er der principielt tyske faciliteter, der dog ikke altid efterleves i praksis. (4)

Eupen er det administrative centrum og den største by (19.338, jan. 2016) indbygger i i de tysktalende områder. (2)

I de tyske administrative områder boede der pr. 1/1 2016 76.645 personer. (3)

 

Det tyske sprog i Belgien - Tyske områder i Belgien

I det tyske sprog er der en underskov af dialekter. Det ses også i de belgiske områder.

I kantonen Eupen tales “Niederfränkischen (Limburgischen) und Ripuarischen”. Mens der i kanton St. Vith: tales en “Moselfränkischen  Ripuarischen” dialekt. Standardtysk anvendes på offentlige steder. (3)

 1. https://de.wikipedia.org/wiki/Ostbelgien
 2. https://de.wikipedia.org/wiki/Eupen
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutschsprachige_Gemeinschaft
 4. https://da.wikipedia.org/wiki/Belgien

Danmark

Det tyske mindretal betegner gruppen af tysksindede i Sønderjylland.

Mindretallet udgør antageligvis mellem 15.000 og 20.000 personer.

Græsen mellem Danmark og Tyskland blev fastlafågt ved en folkeafstemning i 1920. Grænsedragningen betyder, at der er et dansk mindretal syd ogngrænsen og et tysk mindretal nord for grænsen.

Frankrig

Den tysktalende sproggruppe i Frankrig er primært bosiddende i det østligste Frankrig, i Elsass og Lothringen samt Moselle. Områder der grænser op til Tyskland.

Ifølge Gyldendals Den Store Danske taler cirka 1,5 millioner franskmænd et af de tyske dialekter lorrainsk og alsacisk. (1) 

Holland

Hollandsk / nederlandsk er tæt beslægtet med plattysk.

Nedersaksisk og limburgsk danner et grænseområde til henholdsvis nedertysk og højtysk, og det kan diskuteres om de skal medregnes til de nederlandske dialekter. Nedersaksisk tales også på den anden side af grænsen, i Nordtyskland, hvor det kaldes nedertysk eller plattysk. Nedersaksisk og limburgsk er officielt anerkendt som regionalsprog. … Det nederlandsk-tyske dialektområde er således et kontinuum, hvor det ene sprog langsomt går over i det andet. I dag er varianterne på begge sider af grænsen naturligvis blevet præget af de nationale standardsprogs ordforråd, hvorfor sproggrænsen er blevet noget skarpere end før. Det tyske og det nederlandske rigssprog er separate sprog, …” (1)

 1. https://da.wikipedia.org/wiki/Nederlandsk_(sprog)

Italien

Sydtyrol (tysk: Südtirol, italiensk: Sudtirolo) er en selvstyrende provins i det nordlige Italien, der grænser op til Østrig og Schweiz. Sydtyrol og Trentino udgør til sammen den italienske region Trentino-Alto Adige.

Provinsen har et areal på 7.400 km2 og et samlet befolkningstal på 511.750 (31.12.2011). Provinsens hovedstad er byen Bolzano (tysk: Bozen).

Ifølge data fra 2014, som er baseret på opgørelsen fra 2011, så er 62,3 % af befolkningen tysktalende (standardtysk i en skrevet norm og en østrigsk-bayersk dialekt i talende form). 23,4 % af befolkningen taler italiensk, primært omkring de to største byer (Bolzano og Merano); 4,1 % taler ladin, et rætoromansk sprog; 10,2 % af befolkningen (primært immigranter) taler et andet sprog som modersmål. (1)

 1. https://da.wikipedia.org/wiki/Sydtyrol

Lichtenstein

Liechtenstein er et fyrstedømme beliggende mellem Schweiz og Østrig. Lichtenstein er et af Europas små lande. Befolkningstallet er cirka 35.000,

Liechtensteins befolkning taler en alemannisk dialekt af højtysk. Skriftsproget er højtysk.


Polen

Befolkningen i Polen er nærmest etnisk rent polsk. Der er flere små  mindretal i Polen, hvoraf det tyske mindretal lyder på cirka 0,38 procent. (2)

Folketælling 2011:

Hovedparten af det tyske mindretal bor i Øvreschlesien, cirka 115.000 tyskere. I Ermland-Masurien mod nord bor der ligeledes end del tyskere. Tyskerne udgør ikke et flertal i nogen af kommunerne i Polen. (2)

Administrativ inddeling:

Flertallet af den tyske befolkning lever i voivoskabet Opole i Øvreslesien, hvis hovedby er Opole.

Tysk minoritetssprog i Polen

Polen ratificerede Den Europæiske Pagt om Regionale eller Minoritetssprog til ikrafttræden 1. juni 2010. Traktaten blev indstiftet i 1992 af Europarådet til beskyttelse og fremme af Europas mindretalssprog. Indvandrersprog er ikke omfattet af traktaten. 15 sprog, herunder tysk, blev anerkendte mindretalssprog.

Kommunernes sprogstatus er reguleret efter denne pagt. I mere end 30 polske kommuner har tysk fået officiel status. (3)

Tyske stednavne i voivoskabet Opole

Lokale steder har flere navne, hvor der er flere officielle sprog. Det være sig tysk, polsk, hviderussisk, lithauisk og andre sprog. (4)

Kilder

 1. http://sprogmuseet.dk/sprogpolitik/polen-anerkender-15-minoritetssprog/
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Minderheit_in_Polen og https://en.m.wikipedia.org/wiki/German_minority_in_Poland, tilgået den 14/2 2018
 3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bilingual_communes_in_Poland, tilgået den 14/2 2018
 4. http://ksng.gugik.gov.pl/english/files/list_of_minority_names.pdf, tilgået den 15/2 2018

Læs mere om Polen, befolkning, sprog og kultur


Rumænien

I Rumænien bor der et lille mindretal af tyskere på cirka 36.000 personer.

Den tyske befolkningsgruppe et lille mindretal blandt andre større mindretal i Rumænien, så som ungarerne, ukrainerne og romaerne. (2)

I 1930 var der cirka 750.000 tyskere i Rumænien, svarende til 4 procent af befolkningen. Allerede på dette tidspunkt var antallet af tyskere faldende i Rumænien. Siden er dette antal faldet kraftigt af flere grunde, så som følgerne af anden verdenskrig, hård forfølgelse op til 1956 og en stor udvandring efter murens fald, hvor Tyskland beredvilligt tog mod “folketyskere” fra Østeuropa. (1)

Kilder

 1. http://sprogmuseet.dk/enkeltsprog/rumæniens-tyske-mindretal/
 2. World Fact Book, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html, tilgået den 12/5 2017.

Rusland

Volgatyskere var etniske tyskere, som boede langs floden Volga i det sydlige Rusland omkring Saratov og længere sydpå.

De var udvandret til Rusland i det 18. århundrede efter at de havde fået lovning på at kunne beholde deres tyske kultur, sprog, traditioner og tro. I det 19. og 20. århundrede immigrerede mange volgatyskere til det midtvestlige USA, Canada, Brasilien, Argentina, Paraguay, Uruguay og andre lande. (1)

Volgatyskere der ikke er udvandret, bor rundt om i det tidligere Sovjetunionen. Under andenverdenskrig blev de deporteret til andre egne af Sovjetunionen, og er kun i begrænset omfang flyttet tilbage.

Der er mange etniske mindretal i Rusland. Tyskerne udgør cirka 0,8 procent af befolkningen i Rusland. (2)

 1. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Volgatyskere, 15/2 2017
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Russland, 15/2 2017

Andet

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Azovsky_Nemetsky_National_District

Slovakiet

I Slovakiet er der et lille mindretal der taler tysk, måske op med 5.000 personer. (1)

Det lille samfund (kommune) i Krahule/Blaufuß er det eneste sted i Slovakiet, hvor tysk er officielt sprog ved siden af slovakisk. (2)

Slovakiets hovedstad, Bratislava, rummer et lille tysk mindretal på cirka 1.000 personer. (4)

Tyskerne i Slovakiet og Ukraine er også blevet betegnet karpatertyskere. Karpaterne er en bjergkæde på cirka 1.500 kilometer.(3)

  2011
Slovakker 197
Tyskere 62
 1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Slowakei#, 14/2 2017
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Krahule
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Karpatendeutsche
 4. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bratislava

Tjekkiet

Gennem det tyvende århundrede er det tyske mindretallet faldet kraftigt fra mere end 30 procent i 1921 til 0,2 procent i 2011. Det store fald skete efter anden verdenskrig. Tendensen er dog fortsat gennem hele århundredet. (1)

Folketællinger:

Folketællinger kan ikke sammenlignes, da metoden er blevet ændret fra 2001 til 2011. I 2011 folketællingen har cirka 25 procent ikke angivet etnisk tilhørsforhold. (3)

Sudetertyskere

Sudetertysker er en betegnelse for en etnisk tysker, der boede det område, der benævnes Sudeterlandet i grænsebjergene mod vest. “I alt blev tre millioner af 3,2 millioner sudetertyskere fordrevet. Ved hævntogter omkom antagelig 30.000. Ifølge forskellige befolkningsopgørelser faldt antallet af sudetertyskere fra maj 1945 til 1950 med 200.000.” (2)

Kilder

 1. https://www.czso.cz/documents/10180/32846217/130055160116.pdf/15ef6512-9714-4a15-81a2-0e680482e945?version=1.0, 15/2 2017
 2. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Sudeterlandet, 15/2 2017
 3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Germans_in_the_Czech_Republic, tilgået den 15/2 2017

Tyrkiet

Bosporus tyskere kaldes de etniske tyskere og østrigere der er bosat i Tyrkiet, primært i Istanbul. Indvandring er sket gennem flere perioder, blandt andet i 1800-tallet.

Antal bosporus tyskere blev i 2009 anslået til 25.0000 personer. (1)

Kilder

 1. https://no.m.wikipedia.org/wiki/Bosporos-tyskere
 2. http://www.deutschlandfunk.de/integration-am-bosporus.922.de.html?dram:article_id=128707
 3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bosporus_Germans

Ukraine

I det vestligste Ukraine er der et lille mindretal af tyskere på cirka 3.500 personer. (1)

Sammen med tyskerne i Slovakiet er de blevet betegnet karpatertyskere.

I hele Ukraine bor der cirka 33.300  tyskere, hvilket svarer til 0,1 procent. (2)

 1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Karpatenukraine, 14/2 2017
 2. http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/

Ungarn

1,9 % af befolkningen. (1)

Tysk indvandring er foregået fra 1000-tallet og frem. I 1941 var der 477.000 ungarnstyskere. (2)

Den tyske befolkningsgruppe er den næststørste mindretalsgruppe i Ungarn. (3)

 1. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/hu.html, 13/2 2017.
 2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ungarndeutsche, 13/2 2017
 3. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ethnische_Gruppen_in_Ungarn, tilgået den 12/5 2107.