Oversigtartikel om det tyske sprog, udbredelse i andre lande og verdensdele, dialekter m.m. Klik for at læse mere om det tyske sprog.

Denne artikel er publiceret den 25/11 2017 og senest revideret den 26/11 2017.

Det tyske sprog i Nordamerika

Det tyske sprog i Nordamerika tales af efterkommere primært fra Tyskland, Østrig og Schweiz. Tyske mindretal udvandrede også fra andre europæiske lande til USA og Canada

Canada

Tyske indvandrere og canadiere med tyske rødder udgør cirka 10 procent af den canadiske befolkning. Rundt regnet 3,2 millioner tyskere er rejst til Canada. Dermed er canadiere med tysk oprindelse den tredjestørste befolkningsgruppe i Canada efter britiske og franske indvandrere.

Til tyskcanadierne henregnes også indvandrere fra Østrig og Schweiz samt tysktalende indvandrere fra Rusland og Rumænien. (1)

I Canada tales den tyske dialekt hutterisch af cirka 50.000 personer (anslået, 2016). (2)

  1. Deutschkanadier, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutschkanadier, data tilgået den 8/7 2017.
  2. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hutterischer_Dialekt, data tilgået den 8/7 2017.

USA

Amerikanere der taler tysk i hjemmet: 1.083.634. (1)

Amish The Amish er en protestantisk kristen gruppe af anabaptister (voksendøbere), der hovedsageligt findes i USA og Canada. Den er mest kendt for, at medlemmerne giver afkald på ”moderne” teknologi. (2)

Amish taler en sydtysk dialekt kaldet Pennsylvania Dutch (el. Pennsylvania German) men taler desuden også engelsk. Pennsylvania Dutch kan stadigt forstås af andre tysktalende personer, om end med noget besvær. (2)

Pennsylvania dutch er en tysk dialekt som tales i USA og Canada.

Dialekten tales primært af tyske efterkommere, der er knyttet til amish gruppen.

Udbredelse

Sproget tales i 20 amerikanske stater og Ontario, Canada. (3)

  1. https://www.census.gov/prod/2013pubs/acs-22.pdf, tilgået den 12/5 2017.
  2. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Amish, tilgået den 29/7 2017
  3. https://pdc.m.wikipedia.org/wiki/Pennsilfaanisch_Deitsch